Kostrzewski odebrał Treugutta

12 stycznia w siedzibie ZASP-u odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Stefana Treugutta, przyznawanej od roku 2001 przez polską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IATC). Laureatem za rok 2016 został WAWRZYNIEC KOSTRZEWSKI za reżyserię spektaklu „Walizka” wg sztuki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, zrealizowanej w ramach projektu TEATROTEKA w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ekipy realizatorskiej WALIZKI z Haliną Łabonarską, która w tym spektaklu kreowała postać Przewodniczki, a także grono współpracowników Laureata, wspólnie tworzących Kabaret na Koniec Świata na scenie Przodownik Teatru Dramatycznego. Obecni byli przedstawiciele Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie: prof. Maciej Wojtyszko, opiekun artystyczny projektu TEATROTEKA, Agnieszka Będkowska – kierownik Działu Produkcji Filmowej i Projektów Edukacyjnych i redaktor Krzysztof Domagalik sprawujący pieczę nad całym przedsięwzięciem. Dyrektor Wytwórni, pan Włodzimierz Niderhaus skierował do prezesa polskiej sekcji AICT list wyrażający satysfakcję, jaką sprawia przyznanie Nagrody im. Stefana Treugutta WALIZCE i uznanie dla projektu TEATROTEKA.

Obecni byli niemal wszyscy członkowie Kapituły Nagrody (Katarzyna Michalik-Jaworska, Łukasz Maciejewski, Grzegorz Mrówczyński i Jan Bończa-Szabłowski), a także licznie przybyli krytycy i dziennikarze, a wśród nich wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Barbara Janiszewska i prof. Jerzy Kosiewicz, wiceprzewodniczący Sekcji Krytyków ZASP.

Prowadzący uroczystość przewodniczący Kapituły, Tomasz Miłkowski przypomniał pokrótce dzieje Nagrody im. Stefana Treugutta, której przyznawanie po przerwie spowodowanej spadkiem oryginalnej produkcji spektakli telewizyjnych, zostało wznowione w roku ubiegłym. Laureatem poprzedniej edycji Nagrody został Krzysztof Stroiński.

Na cześć tegorocznego Laureata Grzegorz Mrówczyński wygłosił laudację (publikujemy ją obok), gorąco przyjętą przez wszystkich obecnych. Po wręczeniu dyplomu, autorstwa artysty grafika Janusza Golika, słowa podziękowania za Nagrodę i swoje spojrzenie na przyszłość teatru telewizji przedstawił Laureat. W rozmowie wziął udział Maciej Wojtyszko, kreśląc założenia projektu TEATROTEKA i nadzieje związane z jego dotychczasowym plonem. Zostanie on wkrótce przedstawiony w całości przez WFDiF podczas planowanego TEATROTEKA FEST, czyli przeglądu wszystkich (25!) spektakli wyprodukowanych w ramach tego projektu, który odbędzie się w dniach od 8 do 12 lutego w Warszawie, w Collegium Nobilium.

Leave a Reply