Kościelniak ma Boya

Wojciech Kościelniak został laureatem Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 2016.

Nagroda jest przyznawana od roku 1957 przez polską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych wybitnym artystom polskiego teatru. Pierwszym laureatem tego honorowego lauru był Kazimierz Dejmek.

Począwszy od roku 2001 laureatami Nagrody byli: Kazimierz Kutz (2001), Ewa Dałkowska, Elżbieta Kępińska i Joanna Żółkowska (2002), Jerzy Grzegorzewski (2003), Ignacy Gogolewski (2004), Maja Komorowska (2005), Zbigniew Zapasiewicz (2006), Anna Augustynowicz (2007), Jan Englert (2008), Janusz Wiśniewski (2009), Janusz Gajos (2010), Agnieszka Glińska (2011), Henryk Talar (2012), Piotr Fronczewski (2013), Andrzej Seweryn (2014) i Włodzimierz Staniewski (2015).

WOJCIECH KOŚCIELNIAK jest 44 laureatem Nagrody Boya (niektórzy laureaci otrzymali ten laur kilkukrotnie, były też przerwy w jej przyznawaniu), ale pierwszym artystą teatralnym, związanym ze sceną muzyczną, który otrzymuje to wyróżnienie.

Nagroda jest wyrazem uznani dla dorobku artystycznego Wojciecha Kościelniaka, ze szczególnym uwzględnieniem jego oryginalnych adaptacji scenicznych klasyki polskiej i światowej.

O terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagrody poinformujemy w terminie późniejszym.

Zarząd polskiej sekcji AICT/IATC

Leave a Reply