Krajowe warsztaty dla młodych krytyków we Wrocławiu zakończone

Zakończyły się krajowe warsztaty młodych krytyków we Wrocławiu, podczas Olimpiady Teatralnej, zorganizowane staraniem polskiej sekcji AICT dzięki zaproszeniu Europejskiej Stolicy Kultury i wsparciu Instytutu Grotowskiego. W warsztatach uczestniczyło piętnaścioro młodych krytyków, a wśród nich finaliści konkursu na recenzję im. Andrzeja Żurowskiego, któremu patronuje Prezydent m. Gdyni. Warsztaty prowadzili Alina Kietrys i Tomasz Domagała. Codziennie odbywały się ożywione dyskusje, niekiedy gorące, ale – jak widać – w wyluzowanej atmosferze. [na zdjęciu w centrum wraz z uczestnikami na wrocławskim Rynku].

Leave a Reply