WARSZTATY DLA MŁODYCH KRYTYKÓW WE WROCŁAWIU

 

Polska sekcja IACT/AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych), Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wraz z gospodarzami 7. Olimpiady Teatralnej Wrocław 2016 – Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 zapraszają do udziału w WARSZTATACH DLA MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH, które odbywać się będą w dniach 19 (dzień przyjazdu) -25 października 2016 (zajęcia trwać będą od 20 do 24). Warsztaty, w których uczestniczyć będzie 15 młodych krytyków, prowadzić będą Alina Kietrys i Tomasz Domagała.

 

Organizatorzy zapewniają w tym okresie noclegi, wyżywienie i wstęp na wszystkie wydarzenia Olimpiady.

Oprócz warsztatów zaproszenie dla młodych krytyków obejmuje także inne wydarzenia:

25 – 27.10 – konferencja LANDSCAPE / KRAJOBRAZ

28.10 – 4.11 – festiwal DZIADY

5 – 6.11 – konferencja Witness Action / Świadek Działanie + podsumowanie obecności IACT na Olimpiadzie (6.11).

Więcej informacji o 7. Olimpiadzie Teatralnej Wrocław 2016 można przeczytać tutaj:
http://grotowski-institute.art.pl/projekty/swiat-miejscem-prawdy/

Biorąc jednak pod uwagę, że to okres ponad 2 tygodni przewidujemy przyjęcie aplikacji na krótsze okresy, obejmujące poszczególne segmenty Olimpiady – z tym że tylko w okresie warsztatów (do 24 października) organizatorzy zapewniają wyżywienie. Poza tym warunki uczestnictwa się nie zmieniają (noclegi, bilety, zaproszenia nieodpłatne dla uczestników na wszystkie wydarzenia).

Aplikacje na warsztaty mogą nadsyłać młodzi krytycy (18-35 lat), mający udokumentowany dorobek recenzencki (z przykładami) oraz rekomendację członków IACT i/lub nauczycieli akademickich.

Część miejsc rezerwujemy dla finalistów trzeciej edycji Konkursu na recenzje im,. Andrzeja Żurowskiego.

Zgłoszenie na warsztaty winno obejmować następujące informacje:

1. Imię i nazwisko (płeć)

2. Wiek

3. CV i przykładowe (2-3) publikacje

4. Rekomendację członka IACT/AICT lub /i nauczyciela akademickiego

5. Stopień znajomości języka angielskiego

6. E-mail adres

7. Deklaracje dotyczące okresu pobytu we Wrocławiu (warsztaty rozpoczynają się 20 października – nocleg jest zagwarantowany od 19 października).

Aplikacje należy nadsyłać do 30 czerwca 2016 na adres przewodniczącego polskiej sekcji AICT: tomasz.milkowski@gmail.com

 

Leave a Reply