Protokół końcowy III edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych kryt

Na konkurs im. Andrzeja Żurowskiego organizowany przez Prezydenta miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Klub Krytyki Teatralnej – Polską Sekcję AICT Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych w roku 2016 wpłynęło 111 prac 37 krytyków teatralnych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Wszystkie nadesłane recenzje spełniały wymogi regulaminowe konkursu.

Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego w składzie prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i dr Tomasz Miłkowski, przewodniczący tego gremium po przeanalizowaniu i ocenieniu wszystkich prac na pierwszym posiedzenie 18.04.2016 roku zakwalifikowała do drugiego etapu 42 prace 14 młodych krytyków, a na posiedzeniu końcowy 28.04.2016 roku do finału zakwalifikowała teksty następujących młodych krytyków teatralnych (podajemy w kolejności alfabetycznej):

Michała Centkowskiego, Adama Karola Drozdowskiego, Stanisława Godlewskiego, Kamili Łapickiej i Hanny Raszewskiej.

Kapituła podkreśla, że poziom tegorocznego konkursu był dobry, a nadesłane prace ciekawe. Dominowały prace opisujące spektakle, mniej natomiast było recenzji omawiających koncepcje inscenizatorów: reżyserów, scenografów, twórców muzyki czy analizujących wszechstronnie grę aktorów.

Nagrodę Prezydenta miasta Gdyni w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymuje pan Adam Karol Drozdowski, który publikuje recenzje min. w miesięczniku Teatr

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego również w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymuje pani Kamila Łapicka, publikująca w miesięczniku Teatr i tygodniku W sieci

Ponadto Polska Sekcja AICT postanowiła przyznać wszystkim finalistom nagrody pozaregulaminowe, zapraszając ich do udziału w warsztatach dla młodych krytyków teatralnych do Wrocławia, które odbędą się podczas Olimpiady Teatralnej w październiku 2016 roku.

[Na zdjęciu: patron konkiursu, prof. Andrzej Zurowskli]

Warszawa, 28.04.2016

 

Leave a Reply