Kierc, Prześluga i Amejko laureatami we Wrocławiu

Bogusław Kierc, Malina Prześluga oraz Lidia Amejko to zwycięzcy konkursu dramaturgicznego wtw://strefy kontaktu 2016. Konkurs zorganizował Wrocławski Teatr Współczesny wspólnie z miastem Wrocław, które ufundowało nagrody – łącznie 100 tys. złotych.

W dniu 94. urodzin Tadeusza Różewicza, podczas uroczystej Gali we Wrocławskim Teatrze Współczesnym ogłoszone zostały wyniki konkursu dramaturgicznego wtw://strefy_kontaktu 2016. Organizatorami Konkursu są WTW i Miasto Wrocław. „Yorick” składa laureatom serdeczne gratulacje! Jury w składzie: Marcin Kościelniak, Zbigniew Majchrowski [przewodniczący], Stanisław Obirek, Jerzy Pietraszek, Weronika Szczawińska, nie przyznało pierwszej nagrody. Dwie drugie nagrody w wysokości 35 tysięcy złotych otrzymali Bogusław Kierc za „Łzawe zjawy roku pamiętnego” oraz Malina Prześluga za „Garnitur prezydenta”. Trzecią nagrodę w wysokości 30 tysięcy przyznano Lidii Amejko, autorce dramatu „Silesia, Silentia” [w jej imieniu nagrodę odebrała córka]. Nagrody ufundowane przez Miasto Wrocław wręczył wiceprezydent Wojciech Adamski.   „Żyjemy w kulturze dotacji i grantów, artyści coraz częściej piszą na zamówienie. Tym razem pisali na zamówienie teatru, ale mieli pełną wolność. Chodziło o poruszenie wyobraźni. Powstały sztuki na zamówienie, ale nie pod dyktando – powiedział prof. Zbigniew Majchrowski o utworach nadesłanych na konkurs.   Nagrody Wrocławskiego Teatru Współczesnego w postaci realizacji tekstu na scenie przyznawała komisja konkursowa w składzie: Marek Fiedor – dyrektor naczelny i artystyczny, Ryszard Nowak – zastępca dyrektora, Maryla Zielińska – kierownik literacki, Anna Błaszczak – sekretarz literacki. W 2016 roku do repertuaru WTW wejdą: „Garnitur prezydenta” Maliny Prześlugi w reżyserii Cezarego Ibera oraz „Silesia, Silentia” Lidii Amejko w reżyserii Marka Fiedora.   Przed ogłoszeniem werdyktu widzowie obejrzeli krótki spektakl złożony z fragmentów nagrodzonych dramatów wyreżyserowany przez Cezarego Ibera. W pokazie wzięli udział aktorzy: Aleksandra Dytko, Renata Kościelniak, Ewelina Paszke-Lowitzsch, Jolanta Solarz, Krzysztof Boczkowski, Radosław Kasiukiewicz [gościnnie], Marek Kocot [gościnnie], Krzysztof Kuliński, Michał Szwed, Krzysztof Zych oraz studenci wrocławskiej PWST: Anastazja Borkoniuk, Ewa Niemotko, Paulina Wosik, Michał Bajor, Grzegorz Karłowicz, Kacper Pilch, Kacper Sasin.   Link do zdjęć Piotra Hawałeja ze spektaklu i wręczenia nagród: http://we.tl/XnAbXV2aAF Na czerwiec 2016 roku WTW planuje czytania performatywne dramatów wybranych spośród nadesłanych prac.   Teksty na konkurs napisało 32 autorów: Lidia Amejko, Michał Bajer, Justyna Bargielska, Mariusz Bieliński, Szymon Bogacz, Marcin Cecko, Sylwia Chutnik, Krzysztof Czeczot, Antoni Ferency, Izabela Filipiak, Antonina Grzegorzewska, Marta Guśniowska, Inga Iwasiów, Agnieszka Jakimiak, Bogusław Kierc, Mikołaj Łoziński, Sebastian Majewski, Gabriela Muskała, Monika Muskała, Malina Prześluga, Renata Putzlacher-Buchtová, Tomasz Różycki, Zyta Rudzka, Paweł Sala, Piotr Siemion, Mariusz Sieniewicz, Krzysztof Siwczyk, Małgorzata Szczerbowska, Agnieszka Wolny-Hamkało, Ewa Wyskoczyl, Wojciech Ziemilski, Jakub Żulczyk.   Wrocławski Teatr Współczesny ogłosił konkurs, aby inicjować twórczość dramatopisarską w duchu wielkich wrocławskich autorów – Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Różewicza – poszukiwaczy nowych form wyrazu i języka scenicznego do opisu współczesności.   W 2006 roku, na sześćdziesięciolecie Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Tadeusz Różewicz napisał: „Nowa sztuka powstaje przez wynalezienie nowej formy, nowego wyrazu, nowego języka i składni, nie przez składanie najszlachetniejszych deklaracji, nie przez angażowanie się w słuszne i jedyne poglądy polityczne, nie przez podpisywanie listów i protestów, nie przez składanie wyznań, że jesteśmy pełni najszlachetniejszych uczuć humanitarnych i humanistycznych. Twórca zaangażowany to twórca zaangażowany w walkę o nową formę”.   Projekt wtw://strefy_kontaktu 2016, w ramach którego odbył się konkurs, realizowany jest w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.   Tatiana Drzycimska

Leave a Reply