NAGRODY IM. C. K. NORWIDA WRĘCZONE!

W tegorocznej edycji Nagród Norwida w kategorii Teatr kapituła (w składzie: Dorota Buchwald, Tomasz Grochoczyński, Jacek Kopciński,Tomasz Miłkowski, Dorota Stalińska, Lech Śliwonik – przewodniczący) nominowała Irenę Jun (za spektakl „Eugeniusz Oniegin” w Teatrze Studio), Macieja Łubieńskiego i Michała Walczaka (za kabaret „Pożar w burdelu”) i Macieja Wojtyszkę (za spektakl „Dowód na istnienie drugiego). Laureatem Nagrody w tej kategorii został MACIEJ WOJTYSZKO [na zdjęciu]. „Yorick” serdecznie gratuluje!

22 września na Zamku Królewski w Warszawie wręczone zostały Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida – najważniejsze wyróżnienia przyznawane w dziedzinie sztuki przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagrodą „Dzieło życia”, przyznawaną za całokształt twórczości artystycznej, uhonorowany został Stefan Gierowski. Statuetki przyznano również w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr artystom tworzącym na Mazowszu, za dzieła lub kreacje powstałe w roku ubiegłym.

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy przyznać tę nagrodę – powiedział marszałek Adam Struzik, otwierając galę wręczenia nagród. O randze kultury i jej rozwoju na Mazowszu świadczy – jak podkreślił marszałek – skala środków pochodzących z funduszy europejskich, jakie zostały na ten cel wykorzystane w latach 2007-2013. – W tym okresie wydaliśmy około 200 mln euro, to jest prawie (doliczając środki z udziału własnego) 1 mld zł na różnego rodzaju projekty dotyczące kultury, rewitalizacji – dodał marszałek.

Szczególnym punktem wieczoru jest zawsze wręczenie Nagrody „Dzieło życia”, która przyznana została Stefanowi Gierowskiemu, wspaniałemu malarzowi i rysownikowi, przedstawicielowi awangardy malarskiej, klasykowi polskiej nowoczesności, twórcy „abstrakcji autonomicznej”, którego malarstwo ciągle na nowo zachwyca, pozwala na nieustanne wnikanie w najdrobniejsze niuanse barwne. W imieniu laureata statuetkę odebrały żona i córka.

Laureatem nagrody w kategorii „literatura” został Bohdan Zadura za tom poetycki „Kropka nad i”. Janusz Drzewucki w laudacji powiedział o nim, że jest poetą, który jednocześnie stale nas zaskakuje i właściwie nie możemy powiedzieć, co jeszcze napisze.

Statuetkę w kategorii „muzyka” odebrał Stanisław Leszczyński, którego kapituła doceniła za X autorski międzynarodowy festiwal „Chopin i Jego Europa”. – W dziedzinie pianistyki i fonografii Stanisław Leszczyński wie więcej niż wszystko – tymi słowami Małgorzata Komorowska, przewodnicząca kapituły, określiła sylwetkę laureata.

W dziedzinie sztuk plastycznych uhonorowano Pawła Nowaka za dwie wystawy indywidualne: „Transfusion” w Galerii Promocyjnej w Warszawie oraz „…Tętno…083 bpm” zbiór prac 2008-2014 w Nieformalnej Galerii Studio w Warszawie. – Powiem szczerze, że łatwiej dla mnie jest dawać nagrody niż brać – wyznał laureat, odbierając statuetkę.

– Rozumiem, ze jury miało dylemat Bromby. Dylemat Bromby polega na tym, że na jednej szali nie można położyć dwóch rozmaitych wartości – powiedział Maciej Wojtyszko, laureat nagrody w kategorii „teatr”, który w zeszłym roku wystawił na deskach Teatru Narodowego dramat swojego autorstwa „Dowód na istnienie drugiego”.

Laureaci, oprócz statuetki, otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.

Galę zwieńczył koncert Stanisławy Celińskiej, która zaśpiewała taki szlagier jak „Kasztany”, francuską pieśń „W ogrodzie mego ojca” czy „Zachodź że słoneczko”, przeplatając je wierszami Wisławy Szymborskiej.

Leave a Reply