KONKURS im. Andrzeja Żurowskiego trwa!

Termin nadsyłania prac na Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną dla młodych krytyków zbliża się do nieubłaganego końca – 31 marca za pasem! W konkursie mogą uczestniczyć recenzenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Przypominamy więc, że wzór zgłoszenia, metryczki recenzji i inne szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie aict.art.pl w zakładce https://www.aict.art.pl/strona-gs-mainmenu-1/konkurs-im-andrzeja-urowskiego , a także na osobnej stronie http://konkurs-zurowski.pl/

Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie przesyła 3 (trzy) wybrane recenzje spośród publikowanych w ostatnim roku o łącznej objętości nie przekraczającej 15 stron maszynopisu (27 tysięcy znaków bez spacji). Każda recenzja winna być opatrzona metryczką wg wzoru, a całość pakietu w 6 (sześciu) egzemplarzach przesłana pod adresem jak w regulaminie:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

z dopiskiem na kopercie:

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO

 

Regulamin konkursu nie wskazuje osobnego adresu mailowego, na który należy przesłać wersję elektroniczną zgłoszenia wraz metryczkami i recenzjami, a w Teatrze Miejskim w Gdyni przesyłka może się zgubić – tak więc wersję elektroniczną, proszę przesłać na adres mailowy przewodniczącego Kapituły, Tomasza Miłkowskiego:

tomasz.milkowski @gmail.com

lub też na adres sekretarza Kapituły, red. Aliny Kietrys:

alinakie @wp.pl

UWAGA: adresy celowo ze spacją przed „małpą”, aby uniknąć listów od automatów – spacje przed wysyłką trzeba, oczywiście, pominąć.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!

Warszawa, 12 marca 2015

Leave a Reply