DLACZEGO NIE UMIEMY ROZMAWIAĆ ZE SOBĄ TAK JAK DAWNIEJ?

TR Warszawa zaprasza na cykl spotkań wokół dramatu Męczennicy Mariusa von Mayenburga i premiery spektaklu w reżyserii Grzegorza Jarzyny 03.03, 16.30 „Ewolucja mnie nie przekonuje, ponieważ Bóg stworzył świat w 7 dni”
Czy na gruncie teorii ewolucji możemy rozmawiać o boskim stwarzaniu świata? W dramacie „Męczennicy” skonfrontowane zostają dwie postawy reprezentujące różne porządki: naukowy i religijny. Jak nauczać młodzież podstawowych teorii o powstaniu świata w zgodzie z zasadami religii, w której jest wychowywana?

Spotkanie poprowadzi dr Marta Wrzosek – doktor nauk biologicznych, wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat prowadzi działalność popularyzatorską z zakresu biologii: wykłady, wystawy, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, liczne artykuły i in. Jest autorką książki „ABC ewolucji”. Prezes Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

10.03, 16.30Ja nie żyję dla wiary, ja dla niej umrę” Co to jest religijny fundamentalizm? Czy można porównywać dzisiejszych zamachowców do niegdysiejszych męczenników? Kto i co kształtuje moralność młodzieży? W dramacie „Męczennicy” młody człowiek traktuje religię jako miecz w walce z upadkiem moralności. Jak dorośli powinni ustosunkować się do kształtującej się wrażliwości religijnej nastolatków? Spotkanie poprowadzą przedstawiciele dyrekcji warszawskich szkół ponadpodstawowych.

17.03, 16.30Lekcje pływania ranią moje uczucia religijne” Bunt i przekraczanie granic wolności w szkole to problem poruszany w dramacie „Męczennicy”. Na ile dziecko może formułować autonomiczne osądy, manifestować swoją osobowość, decydować o normach i granicach, własnych poglądach i ocenach? Na co szkoła może pozwolić? Rodzic czy szkoła – kto jest odpowiedzialny za wychowanie? Spotkanie poprowadzi o. Marek Kudach SP – ojciec z Zakonu Pijarów, wychowawca klasy gimnazjalnej i katecheta w Kolegium Pijarskim w Warszawie, w zarządzie Stowarzyszenia Parafiada. 31.03, 16.30Dlaczego nie umiemy rozmawiać ze sobą tak jak dawniej” Czy dorośli potrafią rozmawiać z młodzieżą? Czy ich postawa jest otwarta i tolerancyjna? Trudna inicjacja w dorosłość potęguje konflikty w relacji rodzic – dziecko. Główna postać dramatu „Męczennicy” za pośrednictwem cytatów z Biblii mówi o swoich potrzebach. Czy jest wysłuchana? Jak prowadzić z młodzieżą rozmowy na temat ciała i dojrzewania? Spotkanie poprowadzi Aleksandra Olszańska – psycholog i trener. Doktorantka na Wydziale Psychologii UW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjnej Edukacji „Ineida”, przedstawicielka AERO (Alternative Education Resource Organization) w Polsce Miejsce: scena warsztatowa TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8
Wstęp wolny, po wcześniejszej rezerwacji miejsc pod adresem edukacja@trwarszawa.pl.

 

 

Leave a Reply