Odsłonięcie pominka Psa Kazmninierza Dejmka

12 listopada 2014 r. przypada 65. rocznica powstania Teatru Nowego w Łodzi, którego działalność została zainaugurowana spektaklem Kazimierza Dejmka Brygada szlifierza Karhana. Ta rocznica jest dobrym momentem, by uczcić pamięć nie tylko Dejmka, ale i stworzenia, które patron Nowego uwielbiał najbardziej – psa. Na tę okazję przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie – uroczyste odsłonięcie pomnika Psa Kazimierza Dejmka. 12 listopada 2014 / godz. 18.45 / przed wejściem do Małej Sali / Zachodnia 93

Postać ulubieńca Kazimierza Dejmka zaprojektował Marcin Mielczarek – autor m.in. rzeźb Misia Uszatka, Plastusia czy Wróbla Ćwirka (Łódź Bajkowa).

Leave a Reply