Niesiobędzki w Domu Literatury

29 października 2014 r. o godz. 17.00 w Domu Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie odbędzie się wieczór autorski JERZEGO NIESIOBĘDZKIEGO, poświęcony jego najnowszej książce Ciemniejący horyzont (Wydawca „Fundacja Światło Literatury”, Gdańsk). Organizatorami spotkania, które poprowadzi Tomasz Miłkowski, są Związek Literatów Polskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) i Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/ AICT).

Ciemniejący horyzont to zbiór esejów będący zwieńczeniem dorobku autora, ważny głos w dyskusji o kształcie polskiego życia teatralnego, literackiego oraz polityczno-społecznego po 1989 r., traktujący teatr i literaturę jako punkt wyjścia do tych rozważań.

 

Leave a Reply