Finaliści Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Kapituła I Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzję Teatralną dla Młodego Krytyka 2014 informuje, że do finału konkursu zakwalifikowała recenzje pięciu autorów (podajemy w porządku alfabetycznym): Justyny Biernat z Krakowa, Michała Centkowskiego z Zabrza, Szymona Kazimierczaka z Warszawy, Alicji Müller z Krakowa i Ewy Uniejewskiej z Warszawy. Uroczysta gala i wręczenie nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych odbędzie się 18.05.2014 o godz. 17.00 na Scenie Kameralnej Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni.

Idea Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego powstała rok temu w kwietniu. Wtedy to sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (A.I.C.T.) zwróciła się do prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka z propozycją stworzenia takiego konkursu, bowiem prof. Andrzej Żurowski – nieżyjący znakomity znawca Szekspira, autor kilkuset publikacji, przez lata wiceprezydent światowego A.I.C.T. – był mieszkańcem Gdyni ponad 20 lat, a przez całe swe życie śledził wszystko, co dzieje się w trójmiejskich, polskich i światowych teatrach nie tylko w repertuarze szekspirowskim. Jurorował w najbardziej prestiżowych konkursach teatralnych na świecie, przewodniczył obradom najważniejszych kongresów teatralnych. Jego dorobek krytyczny i naukowy jest niekwestionowaną wartością w rozwoju teatrologii polskiej.

Do I konkursu, który trwał bardzo krótko, bo zaledwie cztery miesiące (grudzień 2013- 31 marca 2014) wpłynęło 51 prac 17 autorów. Od tegorocznego Festiwalu R@port konkurs będzie trwał już rok, bowiem regulamin konkursu mówi, że zgłaszać do konkursu można prace opublikowane w różnych mediach pomiędzy festiwalami. Regulamin konkursu ograniczał też wiek autorów recenzji. Mogli startować tylko ci, którzy nie ukończyli 30 lat. Jak się okazało, była to cezura, która wyeliminowała wielu młodych, twórczych recenzentów. Kapituła konkursu, której przewodniczy dr Tomasz Miłkowski postuluje, by do konkursu mogli zgłaszać prace recenzenci do 35 roku życia, bowiem recenzowanie spektakli teatralnych to sztuka wymagająca dużej wiedzy, ale też i pisarko-krytycznego doświadczenia – podsumował Tomasz Miłkowski.

Kapituła Konkursu powołana przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, to reprezentanci szerokiego środowiska teatralnego: prof. Bożena Frankowska, krytyk teatralny i wykładowczyni na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Białymstoku, Sławomira Łozińska, – aktorka, ale również przez kilka lat dyrektorka Teatru Ateneum w Warszawie i wykładowczyni w Akademii Teatralnej w Warszawie, dr Maria Napiontkowa – teatrolog, historyk teatru, autorka wielu publikacji, pracuje Instytucie Sztuki PAN w Zakładzie Historii i Teorii Teatru, Remigiusz Grzela dramaturg, związany ongiś z Teatrem na Woli w Warszawie, Krzysztof Miklaszewski – twórca teatralny, aktor, reżyser, znawca teatru Tadeusza Kantora, dr Tomasz Miłkowski, prezes polskiej sekcji AICT, teatrolog, krytyk, wykładowca na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, Maciej Prus – reżyser, twórca znaczących w historii polskiego teatru spektakli.

Alina Kietrys – sekretarz konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Leave a Reply