Konkurs im. Andrzeja ŻUROWSKIEGO TRWA

Pierwsza edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną trwa. Konkurs został rozpisany z inicjatywy polskiej sekcji AICT i Prezydenta miasta Gdyni, który wziął na siebie rolę jego gospodarza. Bezpośrednim koordynatorem konkursu jest Teatr Miejski w Gdyni im. Witolda Gombrowicza.

W konkursie mogą uczestniczyć recenzenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zgłoszą trzy wybrane teksty/nagrania (o przedstawieniach lub/i festiwalach teatralnych) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie aict, a także na stronie www.teatrgombrowicza.art. pl oraz na Facebooku pod hasłem: Konkurs im. A. Żurowskiego.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

produkcja@teatrgombrowicza.art.pl

oraz na;

konkurs.azurowski@gmail.com

Leave a Reply