Zadara ma Norwida

We wtorek 24 września w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczono Nagrody im. Norwida. Nagrodę im. Norwida w kategorii „Dzieło życia” przyznawaną za całokształt pracy twórczej otrzymała poetka i eseistka Julia Hartwig. Nagrodę przyznała kapituła „Dzieło życia” w składzie Leszek Celej (przewodniczący), Jacek Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Janusz Odrowąż-Pieniążek i Monika Strugała. Julia Hartwig, dziękując za nagrodę przeczytała swój piękny wiersz poświęcony Norwidowi, poety niechcianego i odtrąconego, któremu sprawiedliwość oddali dopiero potomni.

 

W kategorii teatru nagrodę otrzymał Michał Zadara za reżyserię spektaklu Aktor Cypriana Kamila Norwida w Teatrze Narodowym w Warszawie. Nominowani byli także Grzegorz Małecki i Jerzy Radziwiłowicz, aktorzy Teatru Narodowego. Nagrodę przyznała Kapituła Teatralna w składzie: Jacek Kopciński, Wojciech Majcherek, Tomasz Miłkowski, Katarzyna Ostrowska, Katarzyna Piekarska, Kaja Stępkowska, Leszek Śliwonik (przewodniczący) i Jacek Wakar. W imieniu nieobecnego laureata Nagrodę odebrała jego Mama.

„Michał Zadara podjął udaną próbę uwspółcześnienia treści i formy dzieła Norwida, nie naruszając spoistości, swoistości i języka utworu. Umieszczenie publiczności na ruchomej widowni, obracanej koliście zgodnie z rytmem scen, wykorzystanie nawet przestrzeni widocznej za oknem teatru, to jedne z wielu przykładów celnych rozwiązań teatralnych. Świetne rezultaty przyniosła praca z aktorami, ich uwewnętrznienie Norwidowskiej frazy, wyrazistość postaci. Dramat Norwida ożył, dowodząc trafności diagnoz społecznych i nowoczesności użytych środków”.

(Tomasz Miłkowski, z „Uzasadnienia wniosku”)

Leave a Reply