Fronczewski ma Boya

W księgarni Tarabuk na warszawskim Powiślu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya (13 czerwca 2013) PIOTROWI FRONCZEWSKEMU.

Nagroda została ustanowiona w roku 1957 przez Klub Krytyki Teatralnej/ polską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych z inicjatywy Romana Szydłowskiego. Od tego czasu przyznawaną dorocznie nagrodę otrzymało 19 artystów, w tym 19 reżyserów, 14 aktorów, 1 dramaturg. 1 scenograf i 1 krytyk. Piotr Fronczewski jest więc – powiedział prowadzący uroczystość prezes KKT Tomasz Miłkowski – 37 laureatem Nagrody i dopiero 15 aktorem, który Boya otrzymuje. Pierwszym aktorem, który został wyróżniony Boyem był Jacek Woszczerowicz za rolę tytułową w Ryszardzie III Szekspira, którego sam reżyserował na deskach teatru Ateneum. Tak się złożyło, że tegoroczny laureat również otrzymuje Nagrodę za rolę tytułową w spektaklu Ja Feuerbach, który sam reżyserował także na deskach teatru Ateneum. Historia zatoczyło koło.

 

Nagroda ma charakter honorowy – oprócz dyplomu laureat otrzymał specjalnie na tę okazję przygotowaną przez znanego artystę Janusza Golika. Po wręczeniu laudację poświęcona karierze artystycznej laureata wygłosiła prof. Bożena Frankowska, a spotkanie zakończyła rozmowa z Piotrem Fronczewskim, poświęcona jego rozumieniu teatru. A na koniec: gratulacje, kwiaty i pamiątkowe zdjęcia.

Laudacja i rozmowa z laureatem zostaną opublikowane w „Yoricku”.

Leave a Reply