Polieukt Krauzego w Warszawskiej Operze Kameralnej

Reżyserem przedstawienia jest Jorge Lavelli – wraz z Alicją Choińską współautor libretta. Kierownictwo muzyczne nad spektaklem objął Ruben Silva, dyrygentem jest Maja Metelska, a autorem scenografii Marlena Skoneczko.

Opera Polieukt Zygmunta Krauzego powstała na zamówienie WOK i miała swoją światową prapremierę na jej scenie 20.10.10. Rok później, w listopadzie 2011 odbyła się premiera we Francji, w Théâtre du Capitole w Tuluzie.

 

Opera w pięciu aktach przedstawia tragiczne wydarzenia z III wieku w Armenii, która jako pierwsze państwo przyjęła wiarę chrześcijańską. Jest to spektakl o przeżyciach ludzi stających przed wyborem pomiędzy dotychczasowymi wierzeniami a wiarą w jednego, chrześcijańskiego Boga, pomiędzy lojalnością wobec panującego a wiernością religii lub więzom krwi. Libretto powstało na kanwie dramatu Polyeucte Pierre’a Corneille’a, który w literaturze francuskiej zajmuje miejsce podobne do mickiewiczowskich Dziadów.

„W oryginalnej wersji sztuki Polyeucte Corneille’a śmierć bohatera w imię Boga chrześcijańskiego prowadzi do nawrócenia najbliższych mu osób. Tak kończy się sztuka. Natomiast w operze konkluzja jest inna: zawarte jest w niej przesłanie, które mówi
o tolerancji, o wolności, o wolności wyboru i o życiu bez strachu” – mówi Zygmunt Krauze.

Spektakl został uhonorowany prestiżową nagrodą przyznawaną przez Związek Francuskich Krytyków Teatru, Muzyki i Tańca – Prix de la Création Musicale 2011/2012.

Występują – Andrzej Klimczak, Jan Jakub Monowid, Artur Janda, Aleksander Kunach, Marta Wyłomańska, Dorota Lachowicz, Dariusz Górski, Mateusz Zajdel

Leave a Reply