Przed Walnym Zebraniem KKT

W najbliższą sobotę, 19 stycznia, w Domu Dziennikarza w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-woborcze Klubu Krytyki Teatralnej / polskiej sekcji AICT. Na naszej stronie w menu AICT (Kronika) znaleźć  można sprawozdanie z działalności Klubu w upływającej kadencji oraz sprawozdanie Koła Młodych

Leave a Reply