KOŁO MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH

Sprawozdanie z działalności w latach 2010-12

 

Zostało wyłonione w 2010 roku spośród uczestników 2 edycji warsztatów krytyka teatralnego zorganizowanych przez Klub Krytyki Teatralnej Sekcja Polska AICT. Przewodniczącą Koła Młodych została wybrana w maju 2010 Katarzyna Michalik – Jaworska. Koło liczy 10 członków. Spotykamy się raz w miesiącu w Galerii van Golik (autorska galeria artysty grafika Janusza Golika).

 

Przedmiotem rozmów, dyskusji są rozważania wokół dzisiejszego teatru: co niesie, jaki jest jego wyraz artystyczny, w jakim kierunku zmierza itp. pytania nurtują członków Klubu nieustannie. Młodzi krytycy (średnia wieku 24 lata) coraz częściej mówią, że ten dominujący powszechnie obraz teatru to nie jest „ich” teatr. Coraz mniej interesują ich rozwiązania formalne i szokujące. Dają temu wyraz w swoich recenzjach i opiniach publikowanych w „Yoricku” i stronie www.teatrnaswiecie-aict.pl Czytając książki krytyków, którzy już odeszli, czy przestali publikować dostrzegają wyraźny rozłam, a właściwie przepaść pokoleniową. Tamto już nie dla nich. Zbyt archaiczne. Jednocześnie dostrzegają wartości, jakie odnajdują w dawnych recenzjach (np. Tadeusza Boya Żeleńskiego, Witolda Fillera, Konstantego Puzyny, Wojciecha Natansona, Zygmunta Grenia). Podkreślają, że w tamtych recenzjach jest przedstawienie, że mając wyobraźnię można je „zobaczyć”. W recenzjach publikowanych na łamach prasy obecnie tego brak. Brak też głębszej analizy. Regułą jest, że recenzent pisze o treści sztuki, niekiedy o reżyserii, trochę uwagi poświęca aktorom i na tym poprzestaje. Pozostałe elementy przedstawienia nie istnieją.

Dostrzegają tez brak recenzji dotyczących teatru lalek, teatru dla dzieci, teatru pantomimy. O teatrze lalek i teatrze dla dzieci pisze Zuzanna Talar – Sulowska pragnąc się niemal „wyspecjalizować” w tej dziedzinie.

Uczestnicy Koła przygotowują cykl swoich rozważań na temat roli, zadania, obecności dzisiejszego krytyka w mediach i teatrze. Zakończenie opracowań i opinii przewidują na rok 2014.

Leave a Reply