W hołdzie artystom baletu

 

Fundacja Sztuki Tańca w Warszawie, której prezesem jest Bożena Kociołkowska, została powołana dla propagowania i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie sztuki tańca – w różnych jej formach. Jedną z nich jest wzniesienie rzeźby upamiętniającej wiele pokoleń artystów baletu, którzy oddali swoje talenty Polsce, wzbogacając polską kulturę, rozsławiając polską sztukę tańca w kraju i za granicą. W tym celu powstał Społeczny Komitet ds. wzniesienia rzeźby, w którego składzie znaleźli się wybitni ludzie kultury

 

Fundacja uzyskała zezwolenie na użytkowanie działki przed pałacem Mniszchów w Warszawie, na której zostanie postawiona rzeźba. Uzyskała również patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Założenia konkursu będą realizowali profesjonalni artyści rzeźbiarze, a nagrodzona praca zostanie skierowana do realizacji.

Powstanie rzeźby będzie jednak zależało od społecznej ofiarności. Każdy – poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji może się przyczynić do upamiętnienia wielu pokoleń polskich artystów baletu w tej formie.

Wpłaty przyjmowane są na rachunek bankowy fundacji w PKO S.A.

nr 26 1240 1037 1111 0010 2191 3063.

w treści wpłaty prosimy wpisać : baletowa rzeźba

 

Fundacja Sztuki Tańca

KRS 0000319100

Warszawa, ul. Grzybowska 9 lok. 1503

 

 

 

Leave a Reply