Niekonkurs komediowy Teatru Praga

 

W styczniu 2010 w Teatrze Praga rozpoczął działanie Program Polskiej Sceny Komediowej. Założeniem programu jest, mówiąc ogólnie, wskrzeszenie polskiej komedii współczesnej i przywrócenie należnej jej pozycji na polskich scenach teatralnych. W tym celu ogłoszono Niekonkurs na polską współczesną komedię o dowolnej tematyce. Pierwsze spotkanie z autorami odbyło się 29 maja, w Teatrze Praga, o godzinie 11.00.

 

Celem „NIEKONKURSU” nie było wyłonienie najlepszej nadesłanej pracy. Celem nie było też uhonorowanie autorów najlepszych prac pieniężnymi nagrodami. Ani nagłe okrzyknięcie ich wybitnymi, pisarskimi talentami. Celem było wyłonienie grupy utalentowanych autorów, która pod okiem aktorów komediowych, reżyserów i krytyków, rozpocznie warsztatowe prace podnoszące ich pisarskie umiejętności. Podczas warsztatów (prócz spotkań z wyżej wymienionymi) odbywać się będą ćwiczenia sceniczne, czytanie tekstów i ich analiza, realizacja krótkich form, bądź fragmentów nadesłanych sztuk, na scenie teatru. Zadaniem warsztatów jest poznawanie sceny, jej uwarunkowań, ograniczeń i możliwości, jak również uświadomienie piszącym czym jest utwór komediowy, jak go konstruować i czym jest język sceniczny. Przewidujemy, że po zakończeniu warsztatów, najlepsze teksty skierowane zostaną do realizacji na scenie Teatru Praga.

Pod koniec kwietnia 2010 ogłoszono wyniki NIEKONKURSU.

Ocenie podlegał zademonstrowany warsztat i uwidocznione, w nadesłanych tekstach, predyspozycje pisarskie. Autorzy, w serii warsztatów z krytykami teatralnymi, reżyserami i aktorami, ukierunkowani zostaną na wykonywanie konkretnych ćwiczeń i zadań z zakresu dramatopisarstwa. Spodziewamy się, że pierwsza seria ćwiczeń wyłoni ścisłą dziesiątkę autorów, którzy rozpoczną wtedy pracę nad nowymi, podporządkowanymi sztywnym regułom scenicznego komediopisarstwa, tekstami. Nie chcemy, by zorganizowany przez nas NIEKONKURS, był kolejnym zawodowym współzawodnictwem, z którego nic nie wyniknie. Dlatego przyjmujemy inny system pracy z autorami, niż zwykła to czynić większość organizatorów dramaturgicznych konkursów. Naszym celem jest odkryć i przygotować zawodowo prawdziwych rzemieślników, a nie artystów. Rzemieślników, którzy będą w stanie napisać komedię „na każdy temat”. Zawodowców nie bojących się rywalizacji z wszechobecną, importowaną farsą i komedią.

Oto lista laureatów NIEKONKURSU, autorów, których Teatr Praga zaprosi do literackich i scenicznych zajęć warsztatowych (alfabetycznie): Bobrowska Natalia, Bulak Piotr, Degórska Izabela, Garbowski Marcin, Getner Jacek, Hucko Olga, Kowalski Krzysztof, Kryśkow Kasia, Luft Monika, Mann Tomasz, Mentlewicz Anna, Milewska Monika, Misiewicz Tomasz, Niedźwiecki Krzysztof, Pilch Arkadiusz, Polaczek Wieńczysław, Prandota Mirosław, Rowicki Piotr, Strzyżewski Aleksander, Szczepańska Barbara, Włodarski Jacek, Wójcicki Jerzy.

Pierwsze spotkanie z autorami odbędzie się 29 maja, w Teatrze Praga, o godzinie 11.oo.

Warsztaty, które tym spotkaniem rozpoczniemy, zainaugurowane zostaną wykładami i spotkaniem z trzema znanymi krytykami teatralnymi, którzy opowiedzą o oczekiwaniach wobec Autorów i komediowych tekstów

Temat wykładów to: Polska komedia współczesna z punktu widzenia krytyka teatralnego – stan aktualny, oczekiwania, zadania.

Prowadzenie:

Jacek Wakar – godz. 11.00

Tomasz Miłkowski – godz. 13.00

Paweł Sztarbowski – godz. 15.00

Marek Rębacz

Koordynator programu Polskiej Sceny Komediowej

 

 

 

 

Leave a Reply