Nagrody dla solistów we Wrocławiu

Na zakończonych kilka dni temu OFTJA i WROSTJA przyznano nagrody – na OFTJA oficjalnie, na WROSTJA nieoficjalnie. Najwyżej cenioną Nagrodę Publiczności WROSTJA otrzymał Wojciech Siemion. W załączeniu protokóły jurorskie.
NAGRODY 43. międzynarodowych WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Wrocław 23 – 24.11.2009 r.

(1) *NAGRODA PUBLICZNOŚCI imienia LIDII ZAMKOW i LESZKA HERDEGENA
ufundowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA, a przyznawana przez KAPITUŁĘ NAGRODY – WOJCIECH SIEMION

(2) *NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA – JANUSZ STOLARSKI

(3) *NAGRODA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO – LEO KANTOR

(4) *NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEG0 – BARTOSZ ZACZYKIEWICZ, WSIEWOŁOD CZUBENKO, VJERA MUJOVIC,
ANTHONY NIKOLCHEV

(5) *NAGRODY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – MARIAM GHAZANCHIAN, SARANTUYA SAMBUU

(6) *NAGRODA DZIENNIKARZY imienia TADEUSZA BURZYŃSKIEGO – VJERA MUJOVIC

(7) *NAGRODA DYREKTORÓW MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI TJA – ANTHONY NIKOLCHEV

(8) *NAGRODA OŚRODKA KULTURY i SZTUKI WE WROCŁAWIU – JOLANTA GÓRALCZYK

(9) *NAGRODA BZ WBK – SARANTUYA SAMBUU

(10)*GRAND PRIX GERAS dla za monodramy prezentowane na festiwalu – BARTOSZ ZACZYKIEWICZ,
WSIEWOŁOD CZUBENKO

11)*Nagroda TVP WROCŁAW – ANNA KRAMARCZYK

12)*NAGRODA POLSKIEGO RADIA WROCŁAW – JANUSZ STOLARSKI

13)*NAGRODA PKO BANKU POLSKIEGO – WOJCIECH SIEMION

Wrocław 24.11.2009

22 listopada 2009

WYNIKI 38.OFTJA

Protokół Jury
38. Ogólnopolskiego Festiwalu
Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu

Jury w składzie:
– Lech Śliwonik – przewodniczący
– Janusz Degler
– Bogusław Kierc
– Krzysztof Kuliński
– Bartosz Zaczykiewicz

Obejrzało w dniu 22 listopada 2009 roku 9 spektakli zakwalifikowanych przez Radę OFTJA do finałowego spotkania.
Regulamin Festiwalu postanawia, że każdy juror ma do dyspozycji kwotę 2000 zł, którą przyznaje jako nagrodę spektaklowi uznanemu przez siebie za najlepszy i publicznie uzasadnia swoją decyzję.
Zgodnie z tą regułą, jurorzy w następujący sposób rozdysponowali swoje nagrody:

– Lech Śliwonik – dla spektaklu „Miłka” w wykonaniu Krzysztofa Grabowskiego

– Janusz Degler – dla spektaklu „Jak początek umierania” w wykonaniu Aleksandry Tomaś

– Bogusław Kierc – dla spektaklu „K” w wykonaniu Jacka Bały

– Krzysztof Kuliński – dla spektaklu „Rzecze Budda Chinaski” w wykonaniu Justyny Szafran

Bartosz Zaczykiewicz – dla spektaklu „Miłka” w wykonaniu Krzysztofa Grabowskiego

Fundatorem nagród jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku wspólnej dyskusji jurorzy przyznali następujące nagrody zgłoszone organizatorom OFTJA:

– „Szczebel do kariery”, za szczególnie wartościowy debiut młodego aktora otrzymuje
Aleksandry Tomaś za spektakl „Jak początek umierania”.
Nagroda ufundowana przez Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.

– Nagrody dla najlepszych aktorów z Dolnego Śląska, ufundowane przez Posła do Parlamentu
Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg – wyjazdy do Brukseli otrzymują
Paweł Aksamit za spektakl „Nieruchomo, czyli znak równości”
oraz Sylwia Góra-Weber za spektakl „Umiłowania”

– Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filia we Wrocławiu przyznaje Nagrodę
Aleksandrze Tomaś za spektakl „Jak początek umierania”

– Dyrektor Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora zaprasza spektakl spektaklu „Miłka” w wykonaniu Krzysztofa Grabowskiego na 5(25) Festiwal Festiwali Teatrów Jednego Aktora w Toruniu w 2010 roku.
Na tym protokół zakończono.
J u r y

Wrocław, 22 listopada 2009 r.

Leave a Reply