Klaty laur Konrada za Sprawę Dantona

Jan Klata zdobył Laur Konrada, zwyciężając na XI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach spektaklem „Sprawa Dantona” wg Stanisławy Przybyszewskiej, zrealizowanym we wrocławskim Teatrze Polskim.

Klatę nagrodziło 4 z 5 jurorów (Ewa Wójciak, Stanisław Radwan, Piotr Tomaszuk i Andrzej Witkowski), a także publiczność i dziennikarze. Wyróżnienie (głosem Macieja Wojtyszki) otrzymał Gabriel Gietzky za spektakl realizację „Kupca weneckiego” Williama Szekspira we wrocławskim Teatrze Współczesnym, który został także zaproszony do wyreżyserowania w przyszłym sezonie jednego spektaklu w katowickim Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego.

Leave a Reply