Lista autorów Księgi jubileuszowej ZASP

Imponująca lista 91 autorów w załączeniu.
Lista autorów Księgi jubileuszowej ZASP

Autorzy
Maria Olga Bieńka
Monika Białecka
Barbara Berger
Jan Błeszyński
Lidia Bogacz-Popiel   
Jan Bończa – Szabłowski
Stanisław Brejdygant
Dorota Buchwald
Grażyna Chmielewska
Elżbieta Chustecka
Irena Delmar – Czarnecka
Krystyna Duniec   
Krystyna Gucewicz
Wiesław Hejno
Jan Jacoby   
Alina Janowska
Anna Jędrzejczyk
Krystyna Jędrzejecka
Kazimierz Kaczor
Agnieszka Koecher-Hensel
Edward Krasiński
Magda Krzykała
Zofia Kucówna
Jan Kulczyński
Krzysztof Kumor
Marzena Kuraś
Halina Kwiatkowska
Andrzej Lajborek
Sławomira Łozińska
Olgierd Łukaszewicz
Wojciech Maciejewski
Maria Mamona
Anna Mieszkowska
Tomasz Miłkowski
Maria Napiontkowa
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski
Julia Odnous
Barbara Osterloff
Maciej Pacuła
Krystyna Piaseczna         
Sławomir Pietrzykowski   
Anna Piotrowska
Andrzej Precigs   
Nina Repetowska   
Henryk Izydor Rogacki
Andrzej Rozhin
Teresa Rutkowska
Zbigniew Rymarz
Witold Sadowy
Temida Stankiewicz – Podhorecka
Marta Stebnicka
Mariola Szydłowska
Stanisław Taczanowski
Małgorzata Terlecka-Reksnis
Zofia Tomczyk-Watrak
Anna Turowiec

Łacznie: 91 nazwisk

Leave a Reply