Jerzy Koenig nie żyje

12 lipca zmarł w Warszawie wybitny krytyk, tłumacz, znawca literatury rosyjskiej, pedagog i organizator życia teatralnego, Jerzy Koenig. Był współtwórcą i dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze w warszawskiej PWST, przez 14 lat kierował Teatrem Telewizji, swoją pracowitą karierę zawodową kończył jako dyrektor artystyczny Starego Teatru (1998-2002). Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach Klubu Krytyki Teatralnej.

Leave a Reply