Składki

Potrzeba gromadzenia środków na podstawowe prace biurowe podyktowała decyzję o wprowadzeniu koleżeńskiej składki członkowskiej w podstawowej wysokości 30 zł (z wdzięcznością będą przyjmowane wyższe wpłaty). Wpłat można dokonywać na ręce pani Marii Lisowskiej w siedzibie Stowarzyszenia lub podczas spotkań klubowych. Jednocześnie Zarząd postanowił, że opłacenie składki rocznej będzie warunkiem otrzymania rocznej legitymacji AICT, która uprawnia praktycznie na całym świecie do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych wstępów do teatru.

Leave a Reply