Działalność międzynarodowa

Z działalności międzynarodowej polskiej sekcji IACT/AICT/Klubu Krytyki Teatralnej
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, styczeń 2001- kwiecień 2004

  •   udział przedstawicieli polskiej sekcji w Kongresie AICT w Montrealu (przełom maja i czerwca 2001 – delegacja w składzie: Jadwiga Jakubowska Opalińska, Andrzej Żurowski, Tomasz Miłkowski, koszty podróży pokryło MK oraz Wydawnictwo).
  •   udział polskiej delegacji w Kongresie AICT w Bukareszcie, 1-6 listopada 2003, w składzie Tomasz Miłkowski, Andrzej Żurowski (koszty podróży pokryło MK); podczas Kongresu Andrzej Żurowski został wybrany wiceprzewodniczącym honorowym, a Tomasz Miłkowski członkiem Komitetu Wykonawczego IACT.
  •   spotkania z krytykami krajów graniczących z Polską podczas festiwalu teatrów jednego aktora we Wrocławiu (listopad 2001, uczestniczyli: Bożena Frankowska, Barbara Henkel, Wiesław Geras – główny organizator festiwalu, Tomasz Miłkowski, listopad 2002 – Wiesław Geras, listopad 2003 – Wiesław Geras, Tomasz Miłkowski).
  •   rekomendacje na staże zagraniczne dla młodych krytyków: 1. Macieja Misiornego w Sankt Petersburgu (październik 2001 – koszty podróży pokryła Fundacja Batorego); 2. Justyny Golińskiej, redakcja „Dialogu" (koszty podróży pokryło Ministerstwo Kultury); 3. Agnieszki Pudlis w Portugalii (czerwiec 2002, koszty podróży pokryło MK).
  •   udział Doroty Mentzel z „Dialogu" w sympozjum podczas festiwalu Sterijino Pozorje w Nowym Sadzie (maj-czerwiec 2003, koszty podróży pokryło MK).
  •   uczestnictwo w festiwalu Baltic House w Sankt Petersburgu na imienne zaproszenie organizatorów (Andrzej Żurowski, październik 2001).
  •   udział w akcji poparcia dla przywrócenia Europejskiej Nagrody Teatralnej w Taorminie (w formie listu, maj 2002).
  •   spotkanie z grupą krytyków z Petersburga ( styczeń 2003, Tomasz Miłkowski).
  •   udział w selekcji przedstawień na Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (Andrzej Żurowski).
  •   udział prezesa polskiej sekcji w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego AICT w Moskwie (26-31 marca 2004), a także międzynarodowym panelu dyskusyjnym „Krytyk – obserwator czy twórca" (głos zabierali m.in. Ian Herbert, Wielka Brytania, Nikolai Pechocinski, Rosja, Tomasz Miłkowski).

Leave a Reply