Nagrody im. Bogusławskiego

Zarząd ustanowił nową Nagrodę im. Wojciecha Bogusławskiego za publikację książkową. Nagrodę można otrzymać tylko raz w życiu. W pierwszym roku po ustanowieniu Nagrody jej dysponentem byli Zarząd. Zgodnie z przyjętym regulaminem począwszy od drugiej edycji Nagrody przewodniczącym jury z urzędu jest laureat nagrody z roku poprzedniego, a w skład jury-kapituły wchodzą kolejni laureaci nagrody.

W pierwszym roku nagrodę przyznano (2002) Andrzejowi Żurowskiemu za książkę „Szekspir w cieniu gwiazd".  Uroczystość wręczenia tej nagrody miała charakter szczególny, połączona była bowiem z tzw. Zlotem Hamletów, spotkaniem z szekspirowskimi gwiazdami. m.in. Nina Andrycz, Magdaleną Zawadzką, Igorem Przegrodzkim, Lechem Ordonem, Jerzym Kryszakiem i in.
Nagrodę finansową ufundowali Andrzej Olechowski i producentka Dorota Wróblewska, poczęstunek zapewniła restauracja Villa Foksal. Podczas uroczystości wystąpili z koncertem sonetów szekspirowskich Jacek Ka walec. Gwiazdy szekspirowskie obdarowane zostały specjalnie odlanymi na tę okazję małymi formami rzeźbiarskimi z napisem "Gwiazdy Szekspira" autorstwa Wiesława Janasza.

  • W roku 2003 nagrodę przyznało odrębne jury pod przewodnictwem Andrzeja Żurowskiego w składzie: Jarosław Kilian, Tomasz Miłkowski, Lech Sokół, Maciej Wojtyszko. Laureatem został Jerzy Limon za książkę "Między niebem a sceną".
  • W roku 2004 jury pod przewodnictwem Jerzego Limona przyznało nagrodę Esterze Żeromskiej za książkę "Maska na japońskiej scenie". Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Czytelni Japońskiej w Warszawie. Laudację wygłosił Jarosław Kilian i prof. Mikołaj Melanowicz.
  • W roku 2006 jury pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego (pod nieobecność Estery Żeromskiej) przyznało nagrodę Mirosławowi Kocurowi za książkę "We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie". Nagroda (rzeźba Wiesława Janasza) została wręczona 18 listopada 2006 we Wrocławiu podczas festiwalu Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Laudacje wygłosili prof.prof. Janusz Degler i Andrzej Żurowski oraz Tomasz Miłkowski.
  • W roku 2007 jury pod przewodnictwem Tomasz Miłkowskiego uhonorowało nagrodą Józefa Kelerę za książkę "Teatr bez majtek". Nagroda (jak co roku rzeźba Wiesława Janasz) została wręczona laureatowi podczas festiwalu Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora w dniu 15 listopada 2007.

Leave a Reply