Staże zagraniczne

Wiadomości o planowanych stażach zagranicznych i kontakty w tej sprawie można znaleźć na stronie Aktualności. Staże to jedna z najstarszych form działalności AICT – organizowane są z okazji  ważnych festiwali teatralnych. Uczestnicy tych warsztatów biorą udział w dyskusjach o przedstawieniach, które prowadzą wybitni krytycy i teoretycy. Dyskusje odbywają się w języku angielskim i francuskim – oficjalnych językach stowarzyszeń międzynarodowych.

Leave a Reply