Aktualne dane o stanie osobowym

Zgodnie z raportem Skarbnika, Stowarzyszenia przedstawionym na międzynarodowym Kongresie w Montrealu w skład AICT wchodzi aktualnie ok. 2086 krytyków i teoretyków teatralnych skupionych w 39 sekcjach krajowych (liczba członków sekcji litewskiej nie została określona) i kilkunastu członków indywidualnych.

Oto lista sekcji wraz z liczbą członków (kolejność wg nazw francuskich):

Allemagne/ Niemcy – 60
Australie/ Australia – 103
Belgique/ Belgia – 50
Bulgarie/ Bułgaria – 20
Canada Quebec/
Kanada Quebec – 25
Canada anglophone/
Kanada aglojęzyczna – 35
Corée/ Korea – 17
Cuba/ Kuba – 15
Croatie/ Chorwacja – 43
Espagne/ Hiszpania – 35
Finland/ Finlandia – 100
France/ Francja – 150
Grande-Bretagne/
Wielka Brytania – 64
Gréce/ Grecja – 40
Hong Kong/ Hong Kong – 50
Iran/ Iran – 20
Irlande/ Irlandia – 20
Italie/ Włochy – 100
Japon/ Japonia – 37
Lithuanie/ Litwa – ?
Mexique – 20
Moldavie/ Mołdawia – 15
Norvege/ Norwegia – 50
Ouzbekhistan/ Uzbekistan – 5
Pays Bas/ Holandia – 60
Pologne/ Polska – 55
Portugal/ Portugalia – 17
République Tchéque/ Czechy – 39
Russie/ Rosja – 40
Roumanie/ Rumunia – 100
Serbie/ Serbia – 105
Slovénie/ Słowenia – 34
Slovaquie/ Słowacja – 19
Suide/ Szwecja – 154
Turquie/ Turcja – 25
Ukraine/ Ukraina – 10
Uruguay/ Urugwaj – 22
USA/ USA – 300

Trwają starania o zwiększenie szeregów organizacji, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i Azji.


Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej

W lutym 2013 (po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu) ukonstytuował się Zarząd w składzie:

Przewodniczacy

Tomasz Miłkowski

Wiceprzewodniczące:
Bożena Frankowska
Jadwiga Jakubowska-Opalińska

sekretarz
Justyna Hofman-Wiśniewska

skarbnik

Anna Leszkowska-Mazerant

członkowie

Joanna Biegalska

Henryk Bieniewski

Katarzyna Michalik-Jaworska

Alina Kietrys

Andrzej Moskwin

Konrad Szczebiot

 

Honorowi przewodniczący:
Andrzej Żurowski (zm. 2013)
Krystyna Kotowicz (zm. 2004)

Jerzy Niesiobędzki

 

BIOGRAM PRZEWODNICZĄCEGO

 

Tomasz Miłkowski (ur. 25. X. 1947), dziennikarz, krytyk teatralny i literacki, redaktor czasopism (m.in. z-ca redaktora tygodnika naczelnego tygodnika Kultura, 1986-1989, red. nacz. miesięcznika Credo, 1990-91, redaktor naczelny Tele Tygodnia, 2001-8), absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych – napisał doktorat o teatrze Cypriana Norwida.

Jest autorem kilkunastu książek edukacyjnych, m.in. Praktycznego słownika terminów literackich (1995), Szkolnego słownika teatralnego (2000), Leksykonu dzieł i tematów literatury powszechnej (2002), Leksykonu lektur szkolnych (wraz z Januszem Termerem, 1993 i wyd. następne – łącznie sprzedano ponad 250 tys. egz.), Szkolnego słownika postaci literackich (z Januszem Termerem, 2000), Uniwersalnego słownika literatury (wraz z Januszem Termerem, 2005). Współautor książki (wraz z Barbarą Henkel) o teatrze jednosoobowym Aktor obnażony i autor monografii Teatr Siemion (2009), Andrzej Rozhin: Wybrałem teatr (2011), rozprawy Teatr Norwida (2013).

Od 2000 przewodniczy polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT), a od 2003 wchodzi w skład międzynarodowego Komitetu Wykonawczego, a od 2012 jest wiceprzewodniczącym tej organizacji. Od wielu lat uczestniczy w pracach rad programowych Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, przewodniczy jury dorocznych Nagród im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, wchodzi w skład wielu jury nagród teatralnych.

Jest redaktorem naczelnym czasopism teatralnych: kwartalnika internetowego Yorick oraz nieregularnika internetowego Loża (oba dostępne na stronie polskiej sekcji AICT – www.aict.art.pl), autorem projektu Atlas teatralny stolicy, współpracuje z tygodnikiem Przegląd, publikuje w wielu innych gazetach i czasopismach, m.in. Stolicy, Magazynie Literackim Książki, Świat Lekarza, Tak Po Prostu, Bluszcz. Wchodzi w skład redakcji międzynarodowego czasopisma internetowego Critical Stage. W Akademii Teatralnej prowadzi zajęcia z pisania o teatrze.

 

Leave a Reply