Estera Żeromska laureatką Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego

21 czerwca w Warszawie w siedzibie Instytutu Sztuki PAN odbyło się posiedzenie jury Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego za książkę o tematyce teatralnej. Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Limona, laureata Nagrody z roku poprzedniego, w składzie: Jarosław Ki lian, Tomasz Miłkowski, Lech Sokół, Maciej Wojtyszko i Andrzej Żurowski postanowiło przyznać nagrodę

ESTERZE ŻEROMSKIEJ
za książkę Maska na japońskiej scenie, opublikowaną przez wydawnictwo TRIO.

Relacja z uroczystego wręczenia na stronie Aktualności

Leave a Reply