deklamacja

(łac. declamatio), 1. sztuka pięknego wygłaszania utworu literackiego, recytacja; wg Cypriana Norwida to osobna sztuka: