aktor naturalny

inaczej: naturszczyk; aktor bez cenzusu aktorskiego, amator obdarzony znaczną siłą ekspresji, naturalną siłą komiczną lub innym rysem charakterystycznym. A.n. bywają często angażowani do filmów, aby wywołać u widzów wrażenie autentyzmu, np. w filmach Marka Piwowskiego: Rejs (1970), Przepraszam czy tu biją (1976), Uprowadzenie Agaty (1993), gdzie główne role reżyser powierzył z powodzeniem a.n., m.in. pisarzowi-kamieniarzowi Janowi Himilsbachowi oraz znanym bokserom olimpijczykom, Jerzemu Kulejowi i Janowi Szczepańskiemu.