afisz teatralny

zawiadomienie o planowanej premierze, spektaklu, zawierające zwykle następujące informacje: autor i tytuł dramatu, nazwiska głównych (albo wszystkich) wykonawców oraz (ewentualnie) innych realizatorów, miejsce i data przedstawienia; druk informacyjno-reklamowy, często o wyrafinowanej formie graficznej (patrz: plakat teatralny). Pierwszy polski a.t. wydrukowali jezuici w 1618 w Gdańsku.