Kategoria: Yorick nr 30 (lipiec 2011)

Przegląd Teatralny i Literacki ISSN 2080-9980

Yorick nr 30 (lipiec 2011)

Być czy nie być Boyem?

  Postawione w tytule pytanie, stanowiące na pozór odległą aluzję do dylematów Hamleta, dotyka w istocie kwestii niezwykłej wagi. Kryje się bowiem za nim cały szereg problemów, uruchamianych wraz z przywołaniem nazwiska Tadeusza Boya-Żeleńskiego. [Boy sportretowany przez Witkacego, 1928]  

Yorick nr 30 (lipiec 2011)

TEATR CZŁOWIEKA ZMIENIA

  Ciemność. Zaczynają z niej dobiegać krzyknięcia, klaśnięcia, chrząknięcia, tupnięcia… Nagle snop światła wydobywa z mroku grupę osób-żywych instrumentów. Ten minikoncert publiczność szczelnie wypełniająca widownię w Teatrze Imka nagrodzi brawami i pełnymi aplauzu okrzykami. Entuzjazm widzów, będzie towarzyszył wykonawcom przezCzytaj dalej

Yorick nr 30 (lipiec 2011)

Agnieszka Glińska z Boyem

  26 maja po spektaklu Mewy na Scenie przy Wierzbowej Teatru Narodowego AGNIESZKA GLIŃSKA odebrała Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya za wybitne osiągnięcia rezyse4rskie, ze szczególnym uwzględnieniem inscenizacji sztuk Antona Czechowa na deskach Teatru Współczesnego i Narodowego.