Kategoria: Yorick nr 21 (styczeń 2009)

Przegląd Teatralno-Literacki

Yorick nr 21 (styczeń 2009)

Odpowiedź Rozhinowi

W rozmowie z Tomaszem Miłkowskim, poświęconej księdze jubileuszowej ZASPu (opublikowanej 25 stycznia na stronie internetowej AICT), Andrzej Rozhin – użalając się nad swoim redaktorskim osamotnieniem – pozwolił sobie wyrazić opinię na temat działalności Instytutu Teatralnego.