Kategoria: Yorick nr 13 (czerwiec 2007)

Przegląd Teatralno-Literacki

Yorick nr 13 (czerwiec 2007)

Komu nagrody, komu?

Uroczystościom związanym z wręczeniem Europejskich Nagród Teatralnych w Salonikach (26-29 kwietnia) towarzyszyło seminarium zwołane przez AICT/IACT pod hasłem „Nagrody – kto je potrzebuje”. Wystąpienia wprowadzające do dyskusji można znaleźć na oficjalnej stronie AICT:  www.aict-iatc.org Publikujemy odezwę poprzedzająca seminarium, a takżeCzytaj dalej