Kategoria: Yorick nr 12 (styczeń 2007)

Przegląd Teatralno-Literacki

Yorick nr 12 (styczeń 2007)

Alfabet krytyków

W 50 rocznicę powstania Klubu Krytyki Teatralnej  jako sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych – zarząd sekcji postanowił przystąpić do prac nad Alfabetem Krytyków Teatralnych, który zawierać będzie zwięzłe szkice o dorobku polskich krytyków i recenzentów w ostatnim półwieczu (nieCzytaj dalej