Nowy 23. numer Cirtical Stages

Poleca prof. Savas Patsalidis, redaktor naczelny/ Editor-in-Chief

23rd issue of Critical Stages/Scenes critiques is now available online, featuring fifty (50) fresh and most enlightening contributions from five continents. A very rich and multilayered volume which, we all hope, our readers will appreciate.

CS is a team project. It takes hundreds of hours of work and many people to make it happen. That said, my special thanks go to Yana, Don and Matti for all the editorial effort and time they put (as always) into this in order to bring it to life. I am grateful.

I owe thanks to Jeffrey for all the trust, encouragement and support; to Ian for his authoritative editorial advice and most useful language comments, and to MIchel for taking care of all french contributions. Debt of gratitute is owed to all ExCom and CS BOard members who are always standing by ready to help. Last but not least a huge thank-you to all writers who have entrusted us with their work.

With your support CS will continue to grow. Use your personal web pages to give more visibility to the current issue. Check the table of contents; I am sure you will find things to share.

LINKetc.S: https://www.critical-stages.org/23/ (that takes you directrly to the latest issue)

23. wydanie krytyki Critical Stages/Scenes jest już dostępne online i zawiera pięćdziesiąt (50) świeżych i najbardziej pouczających artykułów z pięciu kontynentów. Bardzo bogaty i wielowarstwowy tom, który, mamy nadzieję, docenią nasi czytelnicy. CS to projekt zespołowy. To wymaga setek godzin pracy i wielu ludzi, aby to się stało. To powiedziawszy, moje specjalne podziękowania kieruję do Yany, Dona i Mattiego za cały wysiłek redakcyjny i czas, jaki włożyli (jak zawsze) w to, aby ożywić to. Jestem wdzięczny. Jestem winien podziękowania Jeffreyowi za całe zaufanie, zachętę i wsparcie; Ianowi za jego autorytatywne rady redakcyjne i najbardziej przydatne komentarze językowe oraz Michelowi za opiekę nad wszystkimi francuskimi wkładami. Dług wdzięczności należy się wszystkim członkom Zarządu ExCom i CS, którzy są zawsze gotowi do pomocy. Na koniec wielkie podziękowania dla wszystkich pisarzy, którzy powierzyli nam swoją pracę. Z Twoim wsparciem CS będzie się rozwijał. Użyj swoich osobistych stron internetowych, aby zapewnić lepszą widoczność bieżącego problemu. Sprawdź spis treści; Jestem pewien, że znajdziesz coś do podzielenia się.

Savas Patsalidis
Theatre Professor
Aristotle University
Thessaloniki-Greece
Editor-in-Chief

Leave a Reply