ŁUKASZ MACIEJEWSKI – TYM RAZEM O FILOZOFII

Łukasz Maciejewski będzie opowiadał o najważniejszych współczesnych nurtach filozoficznych i najciekawszych antropologach kultury, w serii filmów wprowadzających do kluczowych dzieł filozoficznych wydawanych w cyklu „Myśl o kulturze”.

W pierwszych odcinkach krytyk opowiada o „Micie i znaczeniu” Claude’a Levi-Strauss’a oraz o „Galaktyce Gutenberga” Marshalla Macluhana.

W cyklu „Myśl o kulturze” ukazują się prace zachodnich humanistów nietłumaczone wcześniej na język polski. Dotychczas pod szyldem „Myśl o kulturze” ukazały się między innymi „Kultura i sprawczość” Margaret S. Archer, „Krystalizacja opinii publicznej” Edwarda L. Bernaysa, „Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej” Theodora W. Adorno, „Uniwersytet w ruinie” Billa Readingsa, „Idea Uniwersytetu” Karla Jaspersa, „Galaktyka Gutenberga” Herberta Marshalla McLuhana, „Problem winy. O politycznej odpowiedzialności Niemiec” Karla Jaspersa, „Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych” Bruno Latoura i Steve’a Woolgara.

Łukasz Maciejewski: „W lockdownie, w czasie pandemii – nie będę wcale ukrywał, że wyjątkowo akurat dla mnie twórczym i łaskawym czasie – dostaję najdziwniejsze propozycje zawodowe. Przygotowanie wprowadzeń do kluczowych dzieł filozoficznych z serii „Myśl o kulturze” to dla mnie zaskakujące, ale i fascynujące wzywanie”.

Filmy z udziałem Łukasza Maciejewskiego będzie można obejrzeć na You Tube’ie, na stronie wydawcy oraz w wielu publikatorach social mediowych NCK.

Foto: Narodowe Centrum Kultury, edytor serii „Myśl o Kulturze”

Leave a Reply