Zuzanna Berendt, ubiegłoroczna Laureatka zaprasza do udziału w Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego

Zuzanna Berendt, laureatka Nagrody Prezydenta Gdyni w 7. edycji Konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego (2020) zaprasza do udziału w trwającej, ósmej już edycji tego konkursu:

„Ostatni rok był szczególnie trudny dla osób współtworzących środowisko teatralne. Wiele osób zostało pozbawionych pracy, dla innych radykalnie zmieniły się jej warunki. Dzięki udostępnianiu spektakli w sieci teatry mogły docierać do nowych widzów, ale jednocześnie wszyscy byliśmy pozbawieni możliwości doświadczania teatru w miejscach, do których wcześniej tak często i chętnie przychodziliśmy. Śledząc to, w jaki sposób krytyka teatralna reagowała na te zmiany, miałam poczucie, że jest ona istotnym medium urefleksyjniania kondycji sztuk performatywnych w czasie pandemii i wciąż stanowi sposób, by angażować się w odbiór tego, co tworzą artyści. Między innymi dlatego zachęcam młode krytyczki i młodych krytyków do wysyłania zgłoszeń do Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. Uzyskanie w ubiegłym roku tytułu laureatki przyniosło mi ogromną radość, a nagroda pozwoliła na realizację planów zawodowych i osobistych. Pamiętam, że kiedy wysyłałam zgłoszenie, towarzyszyły mi wątpliwości. Są one nieuniknione w sytuacji, w której decydujemy się na konfrontację swojej pracy z ocenami i oczekiwaniami innych osób. Wszystkim, którym obecnie również towarzyszą takie wątpliwości, chciałabym przekazać, że warto je przezwyciężyć.

Zuzanna Berendt

PS. Przypominamy, prace można nadsyłać do 31 marca.

Leave a Reply