Nabór propozycji spektakli – międzynarodowy projekt Face to Faith

Teatr Powszechny w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych artystów z różnych środowisk do zgłaszania nowych koncepcji projektów związanych z tematem wiary. Open Call organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu Face to Faith, dlatego wymagana jest znajomość języka angielskiego i przesyłanie zgłoszeń w tym języku. Projekt Face to Faith zakłada wyprodukowanie 7 nowych spektakli, przy czym za każdy z nich będzie odpowiedzialna jedna z siedmiu partnerskich instytucji (teatrów i festiwali z Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Izraela, Polski i Ukrainy). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 marca 2021 roku.

Po premierze wyprodukowanej w partnerskiej organizacji, każdy spektakl będzie prezentowany gościnnie w co najmniej jednym mieście partnerskim projektu. Premiery spektakli odbędą się w okresie od października 2021 do września 2022 roku. Projekt Face to Faith jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.
Więcej informacji o naborze i samym projekcie Face to Faith oraz elektroniczne formularze zgłoszeniowe 7 instytucji kulturalnych: https://www.powszechny.com/aktualnosci/face-to-faith-open-call-for-proposals.html
PROCES NABORU I PRODUKCJA
Face to Faith to projekt międzynarodowej współpracy, mający na celu zgłębienie różnorodności znaczeń, jakie niesie ze sobą „wiara” w społeczeństwach europejskich. 7 partnerskich organizacji i instytucji będzie badać „wiarę” poprzez konferencje i produkcje z dziedziny sztuk performatywnych.
Co oferujemy?

Face to Faith to miejsce międzynarodowego spotkania, fascynująca sieć kontaktów i wiarygodna platforma produkcyjna. Projekt zapewnia budżet na produkcję każdego z wydarzeń performatywnych. Prosimy o opisanie swoich potrzeb i zaproponowanie budżetu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (patrz poniżej).
Równość i różnorodność

Kwestie równości, różnorodności i antyrasizmu są stałym elementem naszego procesu kuratorskiego. Do składania swoich propozycji szczególnie zachęcamy artystów ze środowisk zagrożonych i marginalizowanych.
Zgłaszanie propozycji: termin składania propozycji upływa 7 marca 2021 (o północy czasu środkowoeuropejskiego).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnym ogłoszeniem i upewnienie się, że Państwa propozycja pasuje do idei i warunków projektu Face to Faith.

Wniosek do jednego z 7 partnerów Face to Faith składa się za pomocą formularza elektronicznego. Linki do elektronicznych formularzy zgłoszeniowych znajdują się w ogłoszeniach poszczególnych organizacji.

Propozycje projektów powinny odpowiadać konkretnym potrzebom i priorytetom opisanym przez organizację, do której składasz wniosek. Kliknij na poniższe linki, aby przeczytać ogłoszenia organizacji partnerskich dotyczące obszarów tematycznych oraz warunków i harmonogramów produkcji:

➤ ANTI – Festiwal Sztuki Współczesnej (Finlandia): https://face-to-faith.eu/anti-contemporary-art-festival

➤ Divadlo pod Palmovkou (Czechy): https://face-to-faith.eu/divadlo-pod-palmovkou

Teatr Gesher (Izrael): https://face-to-faith.eu/gesher-teatre

➤ Centrum Sztuki Jam Factory (Ukraina): https://face-to-faith.eu/jam-factory-art-center

➤ Sommerblut Kulturfestival eV (Niemcy): https://face-to-faith.eu/sommerblut-kulturfestival-ev

Teatro dei Venti (Włochy): https://face-to-faith.eu/teatro-dei-venti

Teatr Powszechny w Warszawie: https://face-to-faith.eu/teatr-powszechny

Proces wyboru

Każda z organizacji partnerskich przeprowadzi proces wstępnej selekcji. Ostateczny wybór 7 produkcji Face to Faith zostanie dokonany przez zespół kuratorski złożony z kuratorów wszystkich organizacji partnerskich. Rezultaty naboru zostaną ogłoszone do końca maja 2021 roku.
Kontekst projektu

U podstaw wiary zawsze leży jakaś większa narracja, która umiejscawia nas we wszechświecie. W prawie wszystkich regionach świata ludzie rozwinęli własne kultury wiary. Różnią się one jednak znacznie pod względem treści i form ekspresji.

Wiara, czy to jako zorganizowana religia, czy jako dzielone z innymi wewnętrzne przekonanie, może tworzyć moc integracyjną i umacniać tożsamość grup. Może przełamywać granice i blokady, oferować pocieszenie i nadawać sens życiu.

A jednocześnie wiara i religia mogą wykluczać lub dzielić. Mogą radykalizować ludzi do tego stopnia, że akceptują oni tylko własną wiarę i walczą ze wszystkimi innymi. Historia wiary obejmuje również kategoryczne odrzucenie w postaci światopoglądu ateistycznego. A im bardziej pluralistyczne stają się nasze społeczeństwa, tym więcej różnorodności i kreatywności w życiu i działaniach ludzi kierujących się własną wiarą.

Tak czy inaczej, jedno jest pewne: nasza wiara mówi nam, kim jesteśmy, kim byliśmy i kim chcemy być.

ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI – Teatr Powszechny w Warszawie

Teatr Powszechny to repertuarowy teatr miejski założony ponad siedemdziesiąt lat temu. Od 2016 roku jego program i misję publicznej instytucji kultury dookreśla hasło: „Teatr, który się wtrąca”. Stawiamy na różnorodność, zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelską, co pozwala nam prowadzić dyskusje wokół kontrowersyjnych tematów. Oprócz produkcji spektakli uznanych reżyserów oraz młodych, początkujących artystów z Polski i zagranicy, organizujemy i prowadzimy liczne działania kulturalne i edukacyjne, współpracujemy z ekspertami i artystami z różnych dziedzin, instytucjami kultury i nauki oraz nieformalnymi grupami społecznymi.

W Polsce wiara kojarzona jest niemal wyłącznie z katolicyzmem, a w ostatnich latach została zmonopolizowana przez instytucję Kościoła katolickiego i ruchy konserwatywne. „Polak-katolik” to historyczny termin używany obecnie w dyskursie publicznym głównie przez nacjonalistów i przedstawicieli Kościoła jako jedyna definicja polskości. Nieuchronnie wyklucza to wszystkich tych, którzy z różnych powodów się w nią nie wpisują. Wspólnotę i tożsamość buduje się na podziałach i wykluczeniu. Odnosi się to zresztą także do innych krajów. Jaka może być nasza odpowiedź?

Zachęcamy kandydatów i kandydatki, by w swoich propozycjach przedstawień brali pod uwagę kontekst społeczny, obszar konfliktów i polityki. Szczególnie interesują nas projekty podejmujące polskie problemy, a jednocześnie uwzględniające globalny kontekst.
Czekamy na propozycje, które będą zawierały jeden lub więcej z następujących tematów:

– globalny konserwatyzm i odradzający się fundamentalizm oraz ich lokalne reperkusje,

– Nowe Średniowiecze i współczesne krucjaty kontra alternatywne sposoby budowania tożsamości i więzi społecznych,

– strategie oporu wobec autorytarnej i patriarchalnej opresji tkwiącej w Kościele i instytucjach religijnych,

– zabijanie w imię wiary: od mowy nienawiści, nękania, zastraszania przeciwników, po polityczne gry o władzę, konflikty zbrojne i wojny,

– indywidualna wiara kontra narzucona, upaństwowiona religia.

Teatr Powszechny oferuje:

– wsparcie i zaplecze teatru repertuarowego, w tym obsługę techniczną, wyposażenie, nagłośnienie itp.,

– przestrzeń do prób i Scenę Małą*,

– produkcję spektaklu oraz prowadzenie pokazów w siedzibie Teatru i podczas wyjazdów,

– udział 4 aktorów i aktorek z zespołu Teatru Powszechnego,

– kontakt z lokalnymi artystami, aktywistami, dziennikarzami i badaczami akademickimi,

– zakwaterowanie.

*spektakl może być wystawiony w innej przestrzeni niż Scena Mała.

*próby: max. 2 miesiące w okresie od września do grudnia 2021 r.

*premiera: listopad lub grudzień 2021 r.

***
kontakt:

Mateusz Węgrzyn

rzecznik prasowy

Teatr Powszechny w Warszawie

Leave a Reply