Spotkanie z książkami RES HUMANA w Domu Literatury

Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), Związek Literatów Polskich, BIBLIOTEKA „RES HUMANA”

uprzejmie zapraszają do udziału w – przełożonym z marca 2020 r. – spotkaniu z Wiesławem Łuką, Januszem Termerem i Andrzejem Żorem

autorami najnowszych książek wydanych ostatnio w BIBLIOTECE „RES HUMANA”:

W euforii,  Myślenie literaturą,  Zapiski obłąkanego

Prezentacja obejmie także ostatnią, rozszerzoną wersję zbioru felietonów filozoficznych zmarłego na początku bieżącego roku

Eugeniusza Kabatca Popołudnia… wieczory…

Refleksją wprowadzającą podzieli się red. Krzysztof Lubczyński, a całość spotkania poprowadzi dr Zdzisław Słowik, redaktor naczelny „RES HUMANA”.

Spotykamy się 2 września 2020 r. (środa) w Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89.

Rozpoczynamy o godz. 1700.

Przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad

zachowania dystansu społecznego i zakładania maseczek

obowiązujących podczas imprez kulturalnych.

Inicjatywę spotkania wspiera


Stowarzyszenie Autorów

Leave a Reply