IV etap znoszenia obostrzeń i TR Warszawa

W związku z wczorajszym ogłoszeniem kolejnego IV etapu znoszenia obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa, w imieniu zespołu TR Warszawa pragnę przekazać informację na temat planów TR Warszawa na najbliższe tygodnie.

Największym wyzwaniem jest teraz przygotowanie do spotkania z publicznością na żywo.
Sprawienie, by przestrzeń teatru była w pełni bezpieczna dla widzek i widzów wymaga z naszej strony wielu działań. To m. in. przygotowanie regulaminów, zabezpieczenia sprzętowego, inwestycji. Ze strony rządu tymi działaniami są natomiast uszczegółowienia i uzupełnienia ogłoszonych już wytycznych dla instytucji artystycznych. Na ten moment przekazane wytyczne nie dają teatrom wystarczających narzędzi, nie dają też klarownych, jednoznacznych wskazówek wyznaczonych na podstawie dostępnych ekspertyz. Brakuje precyzyjnych, konkretnych i praktycznych wytycznych epidemiologicznych dotyczących szczegółowych mechanizmów ochrony.

Jesteśmy przekonani, że decyzja o otwarciu teatrów nie może być uwarunkowana jedynie opłacalnością grania. Teatry publiczne mają zobowiązania wobec społeczeństwa. Od 255 lat teatr publiczny w Polsce pełni fundamentalną rolę w stabilizacji sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej. Misją TR Warszawa jest budowanie, wzmacnianie i pogłębianie relacji z publicznością oraz podtrzymanie aktywności twórczej zespołu aktorskiego oraz współpracujących z TR twórców i twórczyń. Relacja ta opiera się też na głębokiej trosce o bezpieczeństwo widzek i widzów. Czas pandemii pokazał, jak wielkie znaczenie ma kultura – w szczególności instytucje publiczne – dla podtrzymania spójności społecznej.

W przypadku TR Warszawa dowiodła tego rekordowa ilość osób (niemal 43 tysiące), które odpowiedziały na nasze zaproszenie uczestnictwa online w spektaklach, spotkaniach z twórcami i twórczyniami, warsztatach, wykładach i wydarzeniach premierowych w ramach akcji Zostań w domu, nie wychodź z teatru!. Same rejestracje spektakli TR Warszawa online, udostępniane w sieci w każdą sobotę na kilka godzin począwszy od 21 marca do dziś, obejrzało prawie 40 tysięcy osób. To ponad dwa razy więcej, niż liczba widzek i widzów w ciągu roku na widowniach TR Warszawa. Wiele z osób, należących już dziś do grona publiczności TR Online, deklaruje chęć odwiedzenia naszego teatru po zdjęciu ograniczeń. Nie możemy zawieść ich oczekiwań.

Zgodnie z planem, prowadzimy obecnie próby do czterech produkcji, których premiery zaplanowane są na jesień 2020 roku: “Burzy” w reż. Grzegorza Jarzyny, “Streamu” w reż. Katarzyny Minkowskiej, “Onko” w reż. Weroniki Szczawińskiej oraz “Marii Klassenberg” w reż. Katarzyny Kalwat. Symbolicznym wyjściem z zamknięcia będą zaplanowane na koniec sezonu “Zapowiedzi Weselne” – performatywny spacer w Lasku Bródnowskim, zapowiadający wrześniowe “Wesele na Bródnie”. To plenerowe wydarzenie, inspirowane “Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Wezmą w nim udział twórcy i twórczynie: Paweł Althamer i Agnieszka Olsten, aktorki i aktorzy TR Warszawa, mieszkanki i mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele i przedstawicielki partnerskich instytucji. Zanim zaprosimy publiczność do zajęcia miejsc na widowni TR Warszawa, chcemy najpierw spotkać się w przestrzeni przyrody – bezpieczni i wolni od obaw. Gest powrotu do natury nabiera szczególnego znaczenia dzisiaj, kiedy ludzkość ponosi konsekwencje braku szacunku dla środowiska naturalnego. Las i polana to miejsce, gdzie teatr i otaczająca go wspólnota mogą odbudować siły po miesiącach izolacji. Pandemia nauczyła nas wszystkich tego, jak ważna jest wspólnota, nie tylko ludzka, ale także ta obejmująca cały świat przyrody. TR Warszawa jest z publicznością – publiczność współtworzy teatr wszędzie gdziekolwiek on jest, bo teatr to wspólnota, nie budynek.

Od początku sezonu 2020/2021 planujemy częstsze granie spektakli. Dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, oraz dla tych, dla których podróż do TR Warszawa nie byłaby możliwa lub w pełni komfortowa – planujemy kontynuację i rozwinięcie programu wydarzeń TR Online, który rozpoczęliśmy akcją ”Zostań w domu, nie wychodź z teatru!”. Zamierzamy uruchomić m.in. streamingi spektakli granych na żywo na naszych scenach. Do końca czerwca uruchomimy sprzedaż spektakli zaplanowanych na pierwsze miesiące sezonu 2020/2021.

Czekamy na jak najszybsze ponowne spotkanie z publicznością. Jesteśmy zdeterminowani, aby wrócić do działalności scenicznej – to właśnie realne spotkanie w jednym czasie i miejscu oraz wymiana energii między zespołem aktorskim a publicznością decyduje o specyfice i wspólnotowości teatru. Spotkanie to musi się jednak odbyć w sposób odpowiedzialny i przede wszystkim dla wszystkich bezpieczny.

W przeciągu najbliższych dwóch tygodni przekażę Państwu więcej szczegółów na temat wydarzenia planowanego na zakończenie sezonu 2019/2020 w TR Warszawa.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Kaja Stępkowska 
rzeczniczka prasowa TR Warszawa

Jedna myśl na temat “IV etap znoszenia obostrzeń i TR Warszawa

Leave a Reply