Posłowie Lewicy pytają min. Glińskiego, kiedy zostaną otwarte teatry

Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus i Małgorzata Prokop-Paczkowska złożyli do ministra kultury Piotra Glińskiego interpelację w sprawie teatrów. Pytają w niej m.in. o to, od kiedy będą mogły odbywać się spektakle z udziałem publiczności.

«Interpelacja polityków Lewicy jest reakcją między innymi na nasz wywiad z Konradem Imielą, dyrektorem Teatru Muzycznego Capitol. Mówił on w nim o tym, że rząd nie ma żadnych planów dla teatrów, w których co prawda mogą się już odbywać próby, ale nie wiadomo, kiedy zaczną grać spektakle. Nie wiadomo też, jakie będą obostrzenia w tych placówkach. Imiela podkreśla, że sytuacja wielu aktorów i wielu placówek jest naprawdę bardzo zła, a rząd nie ma dla nich żadnych programów pomocowych.

Pełną treść interpelacji publikujemy poniżej.

„Szanowny Panie Ministrze,

Teatry pełnią ważną funkcję dla wielu Polek i Polaków. Pandemia koronawirusa niestety uniemożliwia działanie tych instytucji, co stało się problemem zarówno dla obywateli, jak również ich właścicieli, pracowników oraz artystów.

Polska wchodzi w etap odmrażania gospodarki. Przez rząd, którego jest Pan członkiem, zostały przedstawione poszczególne etapy otwierania kolejnych szczebli gospodarki. Mimo to brakuje tam wielu informacji na temat powrotu funkcjonowania instytucji, jakimi są teatry. Dla porównania inne kraje, chociażby dotknięte o wiele bardziej przez wirusa COVID-19 Włochy, przewidują otwarcie teatrów na datę 15 czerwca 2020 roku. Brak dokładnych informacji staje się uciążliwy dla wielu osób.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Na kiedy dokładnie przewidziano wdrożenie IV etapu odmrażania gospodarki, gdzie zawarte jest ponowne otwarcie teatrów?

2) Jaki nowy reżim sanitarny będzie obowiązywał w teatrach?

3) Od kiedy w teatrach będą mogły odbywać się spektakle z udziałem publiczności?

4) Czy właściciele, pracownicy oraz artyści związani bezpośrednio z teatrem mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc finansową ze strony państwa?”.»

„Posłowie Lewicy pytają ministra Glińskiego, kiedy zostaną otwarte teatry. „Brak informacji jest dużą uciążliwością””
Rafał Zieliński
Gazeta Wyborcza Wrocław online
Link do źródła
23-05-2020
[Fot. Tetar Muzyczny Capitol, fot. Lech Kwartowicz/ materiały teatru]

Leave a Reply