BRONIEWSKI na XI Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

Dzisiaj rozpoczyna się XI Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy, tym razem dostępny w świecie wirtualnym. Teatr Wybrzeże oraz Fundacja Between.Pomiędzy po raz kolejny współpracują przy tworzeniu wydarzenia.

W tym roku w programie festiwalu znalazł się BRONIEWSKI Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego. Ten wielokrotnie nagradzany spektakl będzie można obejrzeć na stronie www.between.org.pl przez cały czas trwania festiwalu. Tak jak wszystkie wydarzenia tegorocznej edycji, spektakl BRONIEWSKI będzie dostępny dla widzów bezpłatnie.

Tematem przewodnim jedenastej edycji festiwalu jest Kosmopolis 2020. Oferta tegorocznego festiwalu zawiera m.in. nagrania spektakli teatralnych, filmy, czytanie literatury, zapis prac warsztatowych i happeningów, muzykę oraz sztuki wizualne. W ramach programu w ofercie znajduje się dwadzieścia jeden paneli łączących ze sobą różne dziedziny sztuki, które składają się z trzech grup tematycznych: Between.Research, Work-In-Progress oraz Kosmopolis: Teatr.

W tym roku festiwal został objęty honorowym patronatem przez International Theatre Institute, działającą pod auspicjami UNESCO organizację koncentrującą swoje wysiłki na angażowaniu się w rozwój sztuk scenicznych i związanych z nimi twórców. Głównym patronem medialnym festiwalu jest portal TheTheatreTimes, będący globalnym źródłem wiadomości o teatrze w przestrzeni online. Tegoroczna edycja jest więc również częścią obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

Leave a Reply