Nagrody Sekcji Lalek ZASP

Sekcja Teatrów Lalek ZASP postanowiła w roku 2019 przyznać wyróżniającym się twórcom teatru lalek nagrody specjalne. Wzbogacenie tegorocznych obchodów Dnia Lalkarza o ufundowanie nagrody związane jest jubileuszami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stulecia powstania ZASP oraz pięćdziesięciolecia istnienia Sekcji Teatrów Lalek ZASP. Nagroda ma również na celu wyróżnienie szczególnie udanych przejawy twórczości związanej z teatrem lalek. Dzięki temu podkreślona zostanie odrębność i specyfika tej dziedziny teatru posługującej się własnym zasobem estetyk i technik, często jednak mylonej z każdym teatrem przeznaczonym dla dzieci.

Jury w składzie:

Henryka Korzycka (przewodnicząca) – przedstawicielka Sekcji Teatrów Lalek ZASP

Lucyna Kozien – przedstawicielka POLUNIMA

Karol Suszczyński – przedstawiciel Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy

postanowiło przyznać trzy nagrody w trzech kategoriach (nagrodę stanowi nagroda finansowa oraz okolicznościowy plakat i dyplom zaprojektowany przez wybitnego plakacistę Stasysa Eidrigeviciusa):

1. W kategorii „Twórczość reżyserska” nagrodę otrzymał:

Konrad Dworakowski – reżyser o wyrazistej osobowości i sprecyzowanych upodobaniach repertuarowych i estetycznych, autor wielu inscenizacji podejmujących istotne, nierzadko kontrowersyjne problemy współczesności, w ostatnich latach reżyser szczególnie wyróżniający się w środowisku teatralnym swoimi zapadającymi w pamięć inscenizacjami (m.in. „Król Maciuś Pierwszy” w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej, „Chłopcy z Placu Broni” Teatrze Pinokio w Łodzi).

Nagrodę ZASP otrzymuje [w szczególności] za reżyserię przedstawienia „Don Kichot” Teatru Pinokio w Łodzi i Grupy Coincidentia – premiera 15.09.2018 Solniki, 2.12.2018Łódź).

2. W kategorii „Twórczość scenograficzna” nagrodę otrzymała

Marika Wojciechowska – jedna z najbardziej twórczych scenografek młodego pokolenia, o bardzo ukształtowanej koncepcji tworzonego przez siebie teatru –nowoczesnego w stosowaniu środków plastycznych i nowatorskiego w pomysłach na kreowanie teatru i teatru formy. Współautorka i autorka sukcesów wielu przedstawień teatralnych wpisujących się już w historię teatru, scenografka o bogatym dorobku
twórczym, wytyczająca kierunki nowego, innego myślenia o estetyce i środkach teatru lalek.
Nagrodę ZASP otrzymuje [w szczególności] za scenografię do przedstawień „Baron Munchhausen” – premiera 3.03.2018 i „ZA-POLSKA” – premiera 22.09.2018 w Teatrze Animacji w Poznaniu.

3. W kategorii  „Sztuka lalkarska-aktorska” nagrodę otrzymał:

Ryszard Doliński [na zdj./materiał organizatora] – jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce aktorów lalkarzy,filar zespołu Białostockiego Teatru Lalek, związany z nim od 1983 roku. W BTL-u stworzył wiele niezapomnianych, podziwianych zarówno przez dzieci, jak i dorosłych kreacji, zachwycając widzów swym talentem, rozległymi i wszechstronnymi możliwościami interpretacyjnymi, warsztatem aktorskim i charyzmą. Tworzy znakomite role zarówno w repertuarze poetyckim, dramatycznym, lirycznym, jak i w sztukach o
charakterze komediowym.

Nagrodę ZASP otrzymuje [w szczególności] za rolę tytułową w przedstawieniu „Ony” Marty Guśniowskiej w Białostockim Teatrze Lalek (premiera 3.02.2018).

Leave a Reply