Obrady Kapituły Nagrody im. Treugutta

Kiedy w sierpniu zeszłego roku Telewizja Polska zapowiadała nadchodzący sezon Teatru Telewizji, dowiedzieliśmy się, że repertuar został przygotowany wyłącznie na podstawie tekstów polskich autorów, co miało związek z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Spodziewaliśmy się inscenizacji poważnych, opowiadających o ważnych postaciach naszej historii itd. Dzisiaj na posiedzeniu kapituły Nagrody im. Stefana Treugutta AICT Polska podsumowaliśmy ten sezon i przyznaliśmy nagrody (tak, nagrody!). Ogłoszenie werdyktu wkrótce.

Muszę się jednak już dziś podzielić jednym wnioskiem: na blisko dwadzieścia premier teatru TV w zeszłym sezonie (2018/2019) ani jedna inscenizacja nie była oparta na tekście napisanym przez kobietę. I w gronie reżyserów była tylko jedna reżyserka. Niech mi nikt potem nie mówi o równych szansach, równych możliwościach i równym dostępie…

Zdjęcie z burzliwych obrad kapituły, od lewej: Łukasz Maciejewski, Tomasz Miłkowski (przewodniczący), Jan Bończa-Szabłowski, Grzegorz Mrówczyński i Katarzyna Michalik-Jaworska Mnie nie ma Marzena Dobosz, robię zdjęcie.

Marzena Dobosz

Leave a Reply