WIADOMOŚĆ OD RINGELBLUMA

Żydowski Instytut Historyczny, TR Warszawa i Wolskie Centrum Kultury zapraszają do udziału w akcji społecznej WIADOMOŚĆ OD RINGELBLUMA (29.10 – 21.11.2019). Projekt zainauguruje wspólne przepisywanie listów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, które odbędzie się we wtorek, 29 października 2019 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym (ul. Tłomackie 3/5).

Projekt nawiązuje do działalności Emanuela Ringelbluma i konspiracyjnej grupy Oneg Szabat (pol. Radość Soboty), która dokumentowała wojenne losy polskich Żydów. Zebrane przez Ringelbluma i współpracowników Podziemne Archiwum Getta Warszawy przetrwało wojnę w metalowych skrzyniach i bańkach od mleka, ukrytych w piwnicy domu przy ul. Nowolipki i przechowywane jest dzisiaj w Żydowskim Instytucie Historycznym i stanowi bezcenne źródło wiedzy o Holokauście. W 1999 roku zostało wpisane przez UNESCO na Listę „Pamięć Świata” – najważniejszych dokumentów ludzkości.

Twórcy: reżyserka Agnieszka Olsten i dramaturg Roman Pawłowski chcą w symboliczny sposób uhonorować pracę ludzi, którzy z narażeniem życia zbierali informacje i dokumenty na temat tragedii polskich Żydów. Uczestnicy pierwszej odsłony akcji społecznej ręcznie przepiszą wybrane fragmenty konspiracyjnego dziennika Ringelbluma, które następnie zostaną doręczone przez posłańców mieszkankom i mieszkańcom Warszawy. Akcja nawiązuje do obiegu tajnych wiadomości w getcie, przekazywanych poprzez sieci zaufanych przyjaciół i znajomych, a zarazem do metod działania organizacji Oneg Szabat, której współpracownicy ręcznie spisywali i kopiowali informacje o sytuacji ludności żydowskiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – jego uczestnicy będą mogli również zwiedzić wystawę stałą w Żydowskim Instytucie Historycznym, poświęconą Podziemnemu Archiwum Getta Warszawy

Leave a Reply