Sienkiewicz w/i/z teatrem

Więcej niż smakowita lektura „obrazka scenicznego” w jednym akcie pt. „Czyja wina” – w wykonaniu Ewy Konstancji Bułhak i Wojciecha Malajkata, poprzedzona uwagami o tym utworze studentki Kierunku Wiedzy o Teatrze Pauliny Aleksandry Grubek, otworzyła spotkanie promocyjne książki „Sienkiewicz i teatr” pod redakcją prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, opublikowanej przez AT w Warszawie. Romans Sienkiewicza z teatrem nie jest powszechnie znany, zapomniana zaś jego twórczość dramatyczna (uboczna wprawdzie, ale ciekawa). Na pytaniu, ile utworów dramatycznych napisał paść mogą najtęższe umysły – zauważyła profesor Korzeniewska.

Uwagi o książce przedstawił profesor Krzysztof Mrowcewicz, nadmieniając, że lektura prac autorów trzech pokoleń badaczy, krytyków i debiutantów-studentów była dla niego prawdziwą przyjemnością. Niestrudzona redaktorka i pomysłodawczyni tomu wydanego z okazji roku Sienkiewicza, prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska przedstawiła nieznane notatki Andrzeja Wajdy do filmu o Modrzejewskiej i Sienkiewiczu w Ameryce, który przez wiele lata zamierzał zrealizować.

W sali Kreczmara zgromadzili się profesorowie uczelni, artyści (m.in. Barbara Kraffttóna), współautorzy, dziennikarze. Obecny był praprawnuk Henryka Sienkiewicza.

Leave a Reply