Gołda Tencer z Boyem

GOŁDA TENCER, wybitna aktorka i pieśniarka, scenarzystka i reżyserka, inicjatorka festiwalu Warszawa Singera i wielu innych działań służących ciągłości pamięci i otwartych ku przyszłości, niestrudzona dyrektorka Teatru Żydowskiego, która w trudnym czasie, kiedy teatr pozbawiony został stałej siedziby, nie tylko zachowała ciągłość pracy teatru, ale nadała mu nowe impulsy i energię. Jej wielką zasługą jest umiejętne wiązanie tradycji i nowoczesności, powagi i humoru, misji i rozrywki, nieustanne poszukiwanie nowych przestrzeni, w których teatr staje się językiem porozumienia i dialogu” – były łzy wzruszenia, kwiaty, dyplom autorstwa Jana Golika, gratulacje i mnóstwo pięknych i dobrych słów o pamięci, o rodzinie, o miłości, o pracy i marzeniach

Tomasz Miłkowski, prezes zarządu polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych / Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP AICT Polska wręczył GOŁDZIE TENCER Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya ‘2019 W uzasadnieniu zaznaczył: Za tworzenie nowych przestrzeni polskiego teatru, którego integralną częścią jest prowadzony przez Nią i unowocześniany Teatr Żydowski!
Uroczystość odbyła się podczas promocji biografii Laureatki napisanej wspólnie z Katarzyną Przybyszewską-Ortonowską.

Leave a Reply